Με αύξηση της λιανικής τιμής των καυσίμων κατά 10 λεπτά το χιλιόλιτρο μεταφράζεται η αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% στο 24% και στη βενζίνη.

Έτσι, πέρα από την αύξηση του ΕΦΚ από 1η Ιουνίου 2016 αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Ειδικότερα για την αμόλυβδη η αύξηση της λιανικής τιμής αναμένεται να είναι της τάξης των 0,03 έως 0,05 ευρώ ανά λίτρο κάτι που θα ανεβάσει την τιμή από το 1,32 που είναι σήμερα κατά μέσο όρο στην Αττική περίπου στα 1,37 ευρώ το λίτρο.

Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνηση από την αύξηση του ΕΦΚ αναμένεται να διαμορφώσει την τιμή στα 1,12 έως 1,15 ευρώ ανά λίτρο.