Δραματικές μειώσεις που φτάνουν μέχρι και το 30% δρομολογεί ο νέος ασφαλιστικός νόμος για 10.000 συνταξιούχους τραπεζουπάλληλους από την Εμπορική, την πρώην Πίστεως (νυν Alpha) και την Αττική Τράπεζα.

Οι συνταξιούχοι αυτοί βρίσκονται στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΤΑΤ και με την τροπολογία που προστέθηκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (εντάσσει το ΕΤΑΤ στο νέο υπερ Ταμείο κύριας ασφάλισης - ΕΦΚΑ) θα έχουν νέο τρόπο υπολογισμού των προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών τους, καθώς το ποσοστο αναπλήρωσης μειώνεται περίπου στο μισό, δηλαδή στο 1,75% από 3,3% που είναι σήμερα!

" Η τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε προβλέπει ότι «από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η προσυνταξιοδοτική παροχή των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε ποσοστό 1,75%,υπολογιζομένου επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των ταμείων» δηλαδή του ΤΕΑΠΕΤΕ, σημειώνουν οι Σύλλογοι Συνταξιούχων Τραπεζοϋπαλλήλων και προσθέτουν: 

"Με την τροπολογία προκύπτει μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης κατά 1,56428% ή 47,19% (3,31428%-1,75%=1,56428%/3,31428%=47,198%) πέραν των μειώσεων που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι από τους μνημονιακούς νόμους. Δηλαδή το ποσοστό που αντιστοιχεί στον επικουρικό φορέα σχεδόν εξαφανίζεται και γίνεται 0,09286% (1,75%- 1,65714%=0,09286%).

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι 10.000 συνταξιούχοι έχουν ανοίξει την πόρτα της εξόδου με τις ευνοικές διατάξεις του ΕΤΑΤ (32 χρόνια για άνδρες και 25 για γυναίκες χωρίς όριο ηλικίας) και περιμένουν να θεμελιώσουν με βάση τις διατάξεις του ΙΚΑ. 

Σύμφωνα με ειδικούς η ρύθμιση οδηγεί σε μειώσεις που φτάνουν μέχρι και 30%. Τις μεγαλύτερες απώλειες ποσοστιαία θα υποστούν όσοι έφυγαν με μικρότερες συντάξεις, καθώς οι υψηλοσυνταξιούχοι έχουν ήδη υποστεί βαριές περικοπές από τις προηγούμενες μνημονιακές ρυθμίσεις. 

Μικρότερες απώλειες θα δουν όσοι συνταξιούχοι της Εμπορικής έχουν ήδη λάβει κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ και εισπράττουν «προσωπική διαφορά» από το ΕΤΑΤ. Όσοι απο τους 1.500 ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα για την προσυνταξιοδοτική παροχή, την χάνουν και οδηγούνται σε απλή προσαύξηση της επικουρικής τους.