Αναλυτικό σχέδιο για τις «εταιρείες ζόμπι» ετοιμάζει η Κίνα προκειμένου να μειώσει την παραγωγική δυναμικότητα σε κλάδους με υπερβάλλουσα προσφορά όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας China Securities News. Οι «εταιρείες ζόμπι» είναι οικονομικά μη βιώσιμες επιχειρήσεις, συνήθως σε κλάδους με μεγάλη υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα, που επιβιώνουν μόνο με βοήθεια από κυβερνήσεις και τράπεζες.

Το σχέδιο, που συντάσσεται από τον φορέα οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας και το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Επικοινωνιών, θα στηρίξει τις τράπεζες στην εφαρμογή διαφοροποιημένων πολιτικών πιστώσεων σε εταιρείες, ανάλογα με τον κλάδο που αυτές ανήκουν. Θα υπάρξει μία πλατφόρμα μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών για την καλύτερη κατανόηση των ερωτημάτων και την παροχή αποτελεσματικών χρηματοδοτικών υπηρεσιών για τις εταιρείες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το σχέδιο θα ξεκινήσει φέτος δοκιμαστικά σε περίπου 20 πόλεις σε όλη την Κίνα, αναφέρει το δημοσίευμα. Η Κίνα θα αυξήσει τη χρηματοδοτική βοήθεια στις βιομηχανίες της, καθώς αυτές ενθαρρύνονται να μετασχηματισθούν εν μέσω της βιομηχανικής αναβάθμισης της χώρας, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή που δόθηκε από οκτώ οικονομικές ρυθμιστικές Αρχές, περιλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας (Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας).

Η ανάπτυξη αναδυόμενων τομέων και η αναβάθμιση των παραδοσιακών θα ενισχυθούν περισσότερο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα ενθαρρυνθούν να χορηγούν μακροπρόθεσμα δάνεια σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, μεταποίησης τεχνικού εξοπλισμού και σε ορισμένες βασικές βιομηχανίες, ανέφερε η κατευθυντήρια γραμμή. Ωστόσο, τα δάνεια σε «εταιρείες ζόμπι», οι οποίες υφίστανται συνεχώς ζημιές και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, θα απομειώνονται ή θα διαγράφονται, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή.


TAGS