Μέσα από τη σκόνη των αντιπαραθέσεων για τις αποφάσεις που πήρε το βράδυ της Δευτέρας το Eurogroup, ας επιχειρήσουμε να δούμε, με δυό λόγια, τι ακριβώς συνυπογράψαμε να εφαρμόσουμε ως “προαπαιτούμενα μέτρα” για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και τι ακριβώς «πήραμε» για το χρέος:

Ποιά μέτρα προκύπτουν από τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup και ποιούς θα επιβαρύνουν;

Αρχικά, προβλέπονται, ως «προαπαιτούμενα» της αξιολόγησης, οι γνωστές ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό και τη φορολογία εισοδήματος.  Προκύπτουν ωστόσο ορισμένες ακόμα αλλαγές στη ζωή των πολιτών: Στην έμμεση φορολογία, αύξηση κατά μία μονάδα του ΦΠΑ και επιβάρυνση ορισμένων προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης. Και, υπό προϋποθέσεις, περικοπές στους μισθούς του δημόσιου τομέα.

Υπό ποιές προϋποθέσεις θα λαμβάνονται «πρόσθετα μέτρα»;;

Με την απόφαση του Eurogroup θεσμοθετείται, με πρόταση της Ελληνικής κυβέρνησης, ένας μηχανισμός μέτρων, που θα ενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πραγματοποιηθεί ο εκάστοτε στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ο υπουργός Εργασίας δήλωσε πως οι ρυθμίσεις  αυτές δεν θα αφορούν περαιτέρω περικοπή συντάξεων αλλά πρόσθετη φορολογία.  Τα πρόσθετα μέτρα θα αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα αφού θα εντάσσονται στον επόμενο προϋπολογισμό.

Τι αποιφασίστηκε στο μέτωπο του δημόσιου χρέους;

Πρώτον, αποκλείστηκε η περαιτέρω ονομαστική μείωση του χρέους. Οι εταίροι θεωρούν πως ό,τι είχε να γίνει στο θέμα αυτό έγινε με τη μείωση του χρέους που πραγματοποιήθηκε το 2012 με το PSI. Υπήρξε ωστόσο η χάραξη μιας πορείας συζήτησης για την βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης του χρέους. Αυτή η βελτίωση θα είναι μελλοντική και θα αφορά κυρίως το ύψος των ετήσιων τόκων για την εξυπηρέτηση του χρέους (θέμα για το οποίο το Eurogroup άφησε να εννοηθεί πως θα δείξει ευελεξία) και ενδεχομένως την χρονική επιμήκυνσή του, με εφαρμογή περιόδου χάριτος. Θα εξαρτηθεί όμως από την αυστηρή τήρηση των όρων του τρέχοντος μνημονίου και των νέων ρυθμίσεων που αποφασίστηκαν στο Eurogroup. Και θα υιοθετηθεί, αν όλα πάνε καλά, στο τέλος του προγράμματος – συνεπώς δεν παράγει άμεσα αποτελέσματα.

Τι ακριβώς συμβαίνει με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα;

Το Eurogroup, με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, εξέφρασε την ελπίδα πως η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων από τη χώρα μας και η επίτευξη των άμεσων στόχων θα επιτρέψουν και τη εκ νέου συμμετοχή του ΔΝΤ στο Ελληνικό Πρόγραμμα