Η μεγαλύτερη ανατροπή που φέρνει ο νέος ασφαλιστικός νόμος αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές.

Μια πρώτη ματιά επιβεβαιώνει ότι επιβαρύνσεις θα έχουν από 1.1.2017  δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί με εισοδήματα άνω των 24.000 ευρώ, έμποροι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με εισόδημα άνω των 19.000 ευρώ, αγρότες, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι. 

Μετά την μεταβατική περίοδο εκπτώσεων - μέχρι το 2021 και μεχρι το 2022 για τους αγρότες - οι επιβαρύνσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

*Για παράδειγμα γιατρός με 30.000 ευρώ εισόδημα θα πληρώσει 6.220 ευρώ (+62%) με τις εκπτώσεις της περιόδου 2017 - 2020 και 9.285 ευρώ (+142%) από το 2021 και μετά. Δικηγόρος που πληρώνει σήμερα 3.800 ευρώ, με εισόδημα 50.000 ευρώ θα πληρώνει 16.508 (+334%) το 2017-2020 και 18.975 (+400%) από το 2021. 

Στον αντίποδα, ευνοημένοι θα είναι όσοι αυτοαπασχολουμένοι δηλώνουν μέχρι 24.000 ευρώ την περίοδο 2017 – 2020 και μέχρι 13.000 ευρώ από το 2021 και μετά, όπως επίσης οι έμποροι του ΟΑΕΕ που δηλώνουν κάτω από 19.000 ευρώ. Το κέρδος από τις μειώσεις των εισφορών αναμένεται να φτάνει έως και το 50% - 55% (σε απόλυτους αριθμούς μέχρι 2.500 ευρώ περίπου). 

Για παράδειγμα: Έμπορος που πληρώνει 5.788 ευρώ και με εισόδημα 12.000 ευρώ θα πληρώσει 3.234 ευρώ (- 44%). Γιατρός με 3-5 έτη ασφάλισης πληρώνει 2.011 ευρώ και με εισόδημα 5.000 ευρώ θα πληρώνει 1.324 ευρώ (- 34%) μέχρι το 2020 και 1.345 ευρώ από το 2021. Δικηγόρος (από το 1993) με πάνω από 5 χρόνια ασφάλισης πληρώνει 4.096 και με εισόδημα 10.000 ευρώ θα πληρώνει 1.897 μέχρι το 2020 (- 53%) και 3.795 από το 2021. 

Με άλλα λόγια τα υψηλότερα εισοδήματα επιβαρύνονται σημαντικά και μαζί με τις φορολογικές υποχρεώσεις θα πρέπει να καταβάλλουν το 55% - 60% τους εισοδήματός τους. 

Να επισημάνουμε ακόμα ότι στους ευνοημένους ανήκουν οι νέοι επιστήμονες που είναι ασφαλισμένοι μέχρι 5 χρόνια, καθώς θα πληρώνουν 14% για τα πρώτα δυο χρόνια ασφάλισης και 17% για τα επόμενα τρία με ευνοική βάση υπολογισμού (κατώτατο εισόδημα στα 410 ευρώ το μήνα). Το ποσό που υπολείπεται του 20% αποτελεί «ασφαλιστική οφειλή» και πρέπει να εξοφληθεί έως το έτος συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα θα καταβάλλεται 1/5 κατ΄ έτος κάθε φορά που το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ., ενώ οι εκπτώσεις της περιόδου 2017-2020 θα ισχύσουν και για τους νέους – κάτω της 5ετίας – με εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ.