Μια άγνωστη, στο πλατύ κοινό Ευρωπαϊκή συνθήκη που ισχύει από το 2014 και έχει κυρωθεί από τη χώρα μας (δεν την υπέγραψαν Αγγλία και Τσεχία) και η οποία θεσπίζει ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προυπολογισμούς για κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε θα αποτελέσει το νομικό όχημα (τη συμφωνία της χώρα μας με τους δανειστές για τον περιβόητο "κόφτη" δαπανών​) μέσω του οποίου θα πρέπει η χώρα μας να πιάσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% το 2018 όπως απαιτεί το Δ.Ν.Τ.

Η συγκεκριμένη Ευρωπαική συνθήκη, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο επίκουρος καθηγητής της Νομικής του ΑΠΘ Παναγιώτης Μαντζούφας, προβλέπει δεσμευτικές δημοσιονομικές ρήτρες για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε ώστε να διατηρούν ισοσκελισμένους η πλεονασματικούς προυπολογισμούς επί τη βάσει μεσοπρόθεσμων στόχων που έχουν η θα καθοριστούν σε συμφωνία με την Ευρωπαική Επιτροπή σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η συμφωνία προβλέπει ότι εφόσον εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις από έναν μεσοπρόθεσμο στόχο η στην πορεία προσαρμογής σε αυτόν τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία διορθωτικός μηχανισμός για την αποκατάσταση των αποκλίσεων εντός ορισμένης προθεσμίας.Προσωρινή απόκλιση από το μεσοπρόθεσμο στόχο δικαιολογείται υπό εξαιρετικές περιστάσεις που αφορούν ασυνήθιστο γεγονός που εκφεύγει του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέλους με σημαντικές επιπτώσεις στην δημοσιονομική κατάσταση της χώρας η σε περιόδους έντονης οικονομικής κάμψης.

Οι παραπάνω δεσμευτικοί κανόνες ισχύουν από το 2014 μέσω διατάξεων δεσμευτικού και μόνιμου χαρακτήρα οι οποίοι κατοχυρώνονται κατά προτίμηση μέσω Συνταγματικών η άλλων διατάξεων των οποίων η πλήρης τήρηση και εκπλήρωση διέπουν και τον Εθνικό Προυπολογισμό.

Με τη συγκεκριμένη Ευρωπαική συνθήκη αναγνωρίζονται αρμοδιότητες εποπτείας επί των ετήσιων δημοσιονομικών σχεδίων της κάθε χώρας στο συμβούλιο της Ε.Ε ,με κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης.