Νέα μείωση παρουσίασε τον Απρίλιο η εξάρτηση των τραπεζών από τους μηχανισμούς ρευστότητας της ΕΚΤ τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, η εξάρτηση των τραπεζών από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος δαιμρορφώθηκε στα 99,6 δισ. ευρώ από 101,5 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάρτιο.

Η μείωση αυτή αντανακλά, κατά κύριο λόγο, τη μείωση της ρευστότητας που άντλησαν οι τράπεζες από την ΕΚΤ στα 32,7 δισ. ευρώ από 35,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Εξέλιξη που οφείλεται στην πώληση των ομολόγων του EFSF που κατείχαν οι ελληνικές τράπεζες απευθείας στην ΕΚΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων που εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα.

Αντίθετα, ο δανεισμός των τραπεζών από το μηχανισμό έκτακτης βοήθειας (ELA) σημείωσε οριακή μείωση και διαμορφώθηκε στο τέλος Απριλίου στα 66,9 δισ. ευρώ από 66,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.


TAGS