Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζονται αυτή την περίοδο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την είσοδο τους στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ως εναλλακτικός πάροχος με σκοπό να ανταγωνιστεί τους ιδιώτες παρόχους.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με την υπ’ αριθμ.18/2016 απόφασή της, χορήγησε στα Ελληνικά Ταχυδρομεία άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ετήσιας ισχύος 350MW, διάρκειας είκοσι ετών, με δυνατότητα παράτασης της και πέραν της εικοσαετίας. Η αρχαιότερη ελληνική δημόσια εταιρία, που ασχολείται μόνο με την αλληλογραφία και τις μεταφορές ετοιμάζει δυναμική είσοδο στο απελευθερωμένο πλέον χώρο της ενέργειας.

Η είσοδος των ΕΛΤΑ στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να δημιουργήσει έντονο ανταγωνισμό μεταξύ όλων των εναλλακτικών παρόχων. Ως δυνατά της σημεία καταθέτει το αναγνωρισμένο παγκοσμίως όνομα, την εμπιστοσύνη των πολιτών , αλλά και το δίκτυο στη χώρα που περιλαμβάνει 800 καταστήματα, 700 ταχυδρομικά πρακτορεία και 3.000 αστικούς και αγροτικούς ταχυδρόμους που καθημερινά επισκέπτονται όλα τα νοικοκυριά της χώρας.

Αυτή την περίοδο στελεχώνεται η αρμόδια διεύθυνση και αποκτάται η σχετική υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία, ώστε να ξεκινήσει άμεσα ο αρχικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει την ένταξη όλων των υφιστάμενων συνδέσεων των κτιρίων που χρησιμοποιεί η εταιρία και οι θυγατρικές της και που σήμερα εκπροσωπούνται από τη ΔΕΗ, στο δικό της πλάνο, ώστε να αποτελέσει και το crash program του φιλόδοξου εγχειρήματος και στη συνέχεια τα ΕΛΤΑ θα απευθυνθούν σε όλους τους καταναλωτές.

Η είσοδος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται να λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών, αφού στόχο έχουν να παρέχουν φθηνότερη χρέωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και ενιαίο τιμολόγιο σε ολόκληρη την χώρα, στα πλαίσια ενός υγιούς ανταγωνισμού.