Σε υπερυπουργείο φορολογικών εσόδων μετατρέπεται πλέον η Γενική Γραμματεία Εσόδων η οποία μετονομάζεται σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) με βάση το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου που θα κατατεθεί για ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή και το οποίο θα περιλαμβάνει το δεύτερο πακέτο μέτρων (αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, "κόκκινα" δάνεια, Ταμείο αποκρατικοποιήσεων κλπ) με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου.

Με διατάξεις του πολυνομοσχεδίου θεσπίζεται η οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια της νυν Γενικής Γραμματείας Εσόδων η οποία ,εκτός της μετονομασίας της,αποκόπτεται από κάθε κυβερνητική η άλλη εποπτεία λειτουργώντας στο εξής ως ανεξάρτητη αρχή. Ως κύριο έργο της θα έχει τη βεβαίωση και συλλογή φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών εσόδων του κράτους, ενώ θα συγκροτείται στην ιεραρχική της πυραμίδα από διοικητή, πρόεδρο, συμβούλιο διοίκησης και εμπειρογνώμονα ενώ δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε ιεραρχικό έλεγχο και διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα η άλλες διοικητικές αρχές.

Η θέση του διοικητή,ο οποίος θα είναι υψηλής επιστημονικής συγκρότησης με γνώση σε θέματα φορολογικού δικαίου ,θα είναι πενταετούς θητείας και θα μπορεί να ανανεώνεται μια φορά με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και με τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου διοίκησης,τα μέλη του οποίου όπως και ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής θα επιλέγονται μετά από ανοιχτό διαγωνισμό.

Ο διοικητής θα υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον υπουργό Οικονομικών το οποίο θα ορίζει τις υποχρεώσεις του,την αμοιβή του,τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της θητείας του,ενώ θα προβλέπεται και μπόνους σε περίπτωση υπέρβασης των ετήσιων στόχων είσπραξης φορολογικών εσόδων της υπηρεσίας.