«Καμπάνα» στους αργοπορημένους οφειλέτες των 100 δόσεων στην εφορία, ακόμα και... έξοδό τους από το πρόγραμμα επιφυλάσσει η εφορία, καθώς έρχεται σύντομα ακόμα μικρότερη μείωση στην προθεσμία εξόφλησής τους. 

Αν λάβουμε, δε, υπόψη ότι οι φορολογούμενοι το επόμενο χρονικό διάστημα θα κληθούν να πληρώσουν σειρά από βαρείς φόρους, είναι πολύ πιθανό να βγούν από τις 100 δόσεις πολλοί από αυτούς που τις έχουν εξασφαλίσει τους προηγούμενους μήνες. 

Εξάλλου, η συγκεκριμένη διευκόλυνση ''προσκρούει'' σε έντονες αντιρρήσεις των θεσμών, οι οποίοι θεωρούν ότι όσοι την απολαμβάνουν έχουν την δυνατότητα να αφήσουν απλήρωτους φόρους, αλλά και νέες οφειλές.

Αυτό, λοιπόν, που αλλάζει για τις 100 δόσεις και μπορεί να οδηγήσει σε μαζική... έξοδο πολλούς φορολογούμενους είναι η μείωση της προθεσμίας για την εξόφλησή τους.

Μέχρι τώρα -και έως τέλος Ιουνίου - αυτό που ισχύει είναι ότι η ρύθμιση θα χανόταν αν ο φορολογούμενος δεν προέβαινε στην εξόφληση της οφειλής εντός 30 ημερών από την λήξη προθεσμίας πληρωμής τους. 

Από την 1η Ιουλίου, όμως, αυτός ο χρόνος  μειώνεται στο μισό, δηλαδή στις 15 ημέρες, γεγονός που μεταφράζεται ως εξής: Προκειμένου ο φορολογούμενος να μην χάσει την ρύθμιση, θα πρέπει να εξοφλήσει την πρώτη δόση, όχι μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά μέχρι τις 15 Αυγούστου. 

Τα ακόμα πιο δύσκολα για τους φορολογούμενους θα έρθουν από την νέα χρόνια και συγκεκριμένα από 1 - 1 - 2017, αφού, σύμφωνα με τις επιταγές των θεσμών, δεν θα υπάρχει πλέον προθεσμία και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να την πληρώσουν ακριβώς μέχρι την λήξη της οφειλής.