Σε μείωση των επιτοκίων προχώρησε από σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα η ΕτΕ προχωράει σε μείωση κατά 0,15 της μονάδας, του βασικού κυμαινομένου επιτοκίου για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις.

Η αλλαγή αυτή εναρμονίζεται με τη μείωση, επίσης κατά 0,15 της μονάδας, του βασικού κυμαινομένου επιτοκίου χορηγήσεων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτική πληροφόρηση, αναφορικά με τα επιτόκια δανείων σε ισχύ, παρέχεται στα Καταστήματα και την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr).