Αυτοκίνητα που θα επιβαρυνθούν με έως και διπλάσια τέλη ταξινόμησης, εκπτώσεις για τα diesel αλλά και αναπροσαρμογή τιμών ανάλογα με την εκπομπή ρύπων του κάθε Ι.Χ. συνεπάγονται τα νέα τέλη ταξινόμησης, που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τελών ταξινόμησης περιλαμβάνονται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο με τα μέτρα αύξησης των εσόδων από έμμεσους φόρους κατά 1,8 δισ. ευρώ έως το 2018.

Επιπλέον επιβαρύνσεις θα έχει όποιος επιλέξει πρόσθετο εξοπλισμό για το αυτοκίνητο που θα αγοράσει, όπως αισθητήρες παρκαρίσματος, «αυτόματο φρενάρισμα» ή άλλα συστήματα.

Με βάση τις προωθούμενες διατάξεις, τα τέλη ταξινόμησης από την 1η Ιουνίου 2016 θα προσδιορίζονται με βάση συντελεστές:

 • 4% επί της λιανικής τιμής προ φόρων για Ι.Χ. αξίας έως 14.000 ευρώ
 • 8% για Ι.Χ. με λιανική τιμή προ φόρων μεταξύ 14.001 και 17.000 ευρώ
 • 16% επί της λιανικής τιμής για αυτοκίνητα με τιμή από 17.001 έως και 20.000 ευρώ
 • 24% της λιανικής τιμής για αυτοκίνητα αξίας από 20.001 έως και 25.000 ευρώ και
 • 32% για αυτοκίνητα των οποίων η λιανική τιμή προ φόρων υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους παραπάνω συντελεστές, αν ένα αυτοκίνητο έχει Αξία Λιανικής προ Φόρων 13.999 ευρώ, τότε το Τέλος Ταξινόμησης υπολογίζεται σε 560 ευρώ. Αν, ωστόσο, ο αγοραστής του επιθυμεί να έχει π.χ. μεταλλικό χρώμα τότε αμέσως η Αξία Λιανικής προ Φόρων αυξάνεται στα 15.000 ευρώ και το Τέλος Ταξινόμησης διαμορφώνεται 1.200 ευρώ!

"Παίρνουν πόντους" τα πετρελαιοκίνητα

Στην εξίσωση μπαίνει και η παράμετρος των ρύπων, καθώς για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 100 γραμμάρια/χιλιόμετρο προβλέπεται έκπτωση 5% στα τέλη ταξινόμησης, ενώ για τη ζώνη ρύπων από 101 έως και 120 γραμμάρια δεν προβλέπεται καμία μεταβολή.

Συγκεκριμένα, διαφορετικό θα είναι το καθεστώς για τα πετρελαιοκίνητα, τα οποία ουσιαστικά «επιδοτούνται» λόγω των πολύ χαμηλών εκπομπών CO2, σε σχέση με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα μοντέλα. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού του Τέλους Ταξινόμησης συνεπάγεται την αύξηση την μείωση του τελικού ποσού λόγω εκπομπών CO2.

Ειδικότερα: 

 • Για ΙΧ με εκπομπές CO2 έως 100 γρ. προβλέπεται μείωση 5%
 • Για ΙΧ με εκπομπές CO2 από 101 έως 120 γρ. δεν υπάρχει καμία μεταβολή
 • Για ΙΧ με εκπομπές από 121 έως 140 γρ. προβλέπεται αύξηση 10%
 • Για ΙΧ με εκπομπές από 141 έως 160 γρ. προβλέπεται αύξηση 20%
 • Για ΙΧ με εκπομπές από 161έως 180 γρ. προβλέπεται αύξηση 30%
 • Για ΙΧ με εκπομπές από 181 έως 200 γρ. προβλέπεται αύξηση 40%
 • Για ΙΧ με εκπομπές από 201 έως 250 γρ. προβλέπεται αύξηση 60%