Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου στους δικαιούχους των ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, ΟΓΑ και ΝΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις ΙΚΑ και Δημοσίου θα καταβληθούν στους συνταξιούχους στις 30 Μαΐου ημέρα Δευτέρα.

Παράλληλα ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στους συνταξιούχους δύο ημέρες μετά και συγκεκριμένα την 1 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη.

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις Ιουνίου 2016 στις 31 Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη.