Δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κάποιος τόσο ευαίσθητο και φιλεργατικό πρόεδρο του ΣΕΒ, όπως ο Θεόδωρος Φέσσας. Σήμερα ο πρόεδρος εμφανίστηκε περίπου σαν Σοσιαλιστής...

Αφού τάχθηκε υπέρ μιας "κοινωνικής συμφωνίας" και αντιτάχθηκε στην απελευθέρωση των απολύσεων, τόνισε όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη μείωση ή κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού:

Δεν θέτουμε συγκεκριμένα μισθολογικά θέματα, αλλά οι σχέσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων θα πρέπει να επανατοποθετηθούν στα νέα δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δώσουμε τις άλλες ρυθμίσεις πλην του μισθολογικού και διάφορες ρυθμίσεις που δεν αφορούν στην πλειοψηφία τους τις ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να αναθεωρηθούν» για να συμπληρώσει: Οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι μόνο επιδόματα, αυξήσεις, 13 και 14 μισθός, ωράρια... θα μπορούσαν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να συζητούν και να αποφασίζουν για το πώς θα μοιράζεται το μισθολογικό κόστος, δηλαδή αν θα είναι σε 12, 13, 14 ή 15 «κομμάτια», χωρίς αυτό να μειώνεται.

Τι εννοεί ο πρόεδρος του ΣΕΒ; Ότι μπορούμε να δίνουμε και 12 μισθούς, ενσωματώντας τους δύο μισθούς των δώρων - επιδομάτων στους 12, καταργώντας δηλαδή τη θεσμική κατάκτηση 13ου και 14ου μισθού που διατηρείται στον ιδιωτικό τομέα...Μόνο που με την ενσωμάτωση θα καταργηθεί η (και νομική) υποχρέωση των επιδομάτων κι έτσι οι μισθοί θα κόβονται πιο εύκολα... λόγω υψηλού κόστους και αύξησης της ανταγωνιστικότητας!