Με τροπολογία που κατατέθηκε τα ξημερώματα καθορίζεται ο αυτόματος μηχανισμός προσαρμογής γνωστής και ως κόφτης

Η τροπολογία προβλέπει ότι κάθε χρόνο μέχρι τις 10 Μαΐου ο υπουργός Οικονομικών συντάσσει μια έκθεση όπου θα αποτυπώνεται η πορεία των δημοσιονομικών στόχων, ενώ σε ειδικό παράρτημα θα ορίζονται οι κωδικοί των δαπανών στους οποίους εφαρμόζεται η αυτόματη δημοσιονομική προσαρμογή καθώς και το επιβαλλόμενο ποσοστό.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης περιορίζεται από την 1η Ιουνίου, του ίδιου οικονομικού έτους, με αντίστοιχη μείωση των δαπανών κατ΄ανώτατο όριο σε 2% του ΑΕΠ του τρέχοντος έτους.

Ο «κόφτης» δεν θα ενεργοποιείται για αποκλίσεις έως το 0,25% του ΑΕΠ, ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και φυσικών καταστροφών.

Στη συνέχεια, έως την 31η Μαΐου θα πρέπει να έχει εκδοθεί, μετά από πρόταση του υπουργού Οικονομικών, το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα περιορίζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού με μείωση δαπανών που θα ορίζονται σε αυτό. 

Εάν παρέλθει αυτή η προθεσμία και δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ., η δημοσιονομική προσαρμογή θα επέρχεται αυτόματα από την 1η Ιουνίου του ιδίου έτους, με μείωση κατά ίσο ποσοστό του συνόλου των δαπανών όλων των κατηγοριών του εκτελούμενου προϋπολογισμού. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως θα επιβάλλονται οριζόντιες μειώσεις στις δαπάνες όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι μισθοί και οι συντάξεις.

Αυτή η κατηγορία των μέτρων θα ισχύει τουλάχιστον έως την 31η Μαΐου του επομένου έτους, εφόσον αυτά δεν αντικατασταθούν με άλλα μέτρα, μόνιμου χαρακτήρα, με το προσχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Όπως ορίζεται στην τροπολογία, εάν η απόκλιση από τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι μικρότερη ή ίση του 0,25% του ΑΕΠ, δεν θα λαμβάνονται μέτρα.

Αντίθετα:

 • Για απόκλιση 0,26%- 0,75% του ΑΕΠ, θα λαμβάνονται μέτρα 0,5% του ΑΕΠ
 • Για απόκλιση 0,76%- 1,25% του ΑΕΠ, θα λαμβάνονται μέτρα 1% του ΑΕΠ
 • Για απόκλιση 1,26%- 1,75% του ΑΕΠ, θα λαμβάνονται μέτρα 1,5% του ΑΕΠ
 • Για απόκλιση 1,76%- 2,25% του ΑΕΠ, θα λαμβάνονται μέτρα 2% του ΑΕΠ.

Από τη μείωση θα εξαιρούνται, κυρίως:

 • Δαπάνες απορρέουσες από αξιώσεις ιδιωτών από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
 • Λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου (ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, χρήσης φυσικού αερίου)
 • Δαπάνες συντήρησης επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, πλωτών μέσων και αεροσκαφών
 • Το σύνολο των δαπανών υγείας
 • Δαπάνες για επιδόματα πολυτέκνων, θέρμανσης, ανεργίας και προνοιακά επιδόματα, ενισχύσεις νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή παιδιά που σπουδάζουν μακριά από την κατοικία τους
 • Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
 • Δαπάνες για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 • Δαπάνες για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και το σύνολο των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Στον κατάλογο των εξαιρούμενων δαπανών δεν περιλαμβάνονται οι κωδικοί για μισθούς και συντάξεις.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογια για τον κόφτη