Ύφεση από 0,3% έως και 0,7% αναμένει για τη φετινή χρονιά η Alpha Bank, η οποία ωστόσο εκτιμά πως η οικονομία θα περάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το δεύτερο εξάμηνο, ενώ για το 2017 αναμένει ανάπτυξη 2%.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας, μετά και τη νομοθέτηση του δεύτερου πακέτου με τα προαπαιτούμενα της πρώτης αξιολόγησης και τη συνεπαγόμενη εκταμίευση των χρηματοδοτικών πόρων, η οικονομία οδηγείται σε μία νέα φάση, η οποία προσδιορίζεται από δύο αντίρροπες δυνάμεις:

  • Πρώτον, το υφεσιακό μείγμα της ακολουθούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής. Η τελευταία, σύμφωνα με την Alpha Bank, στηρίζεται κυρίως σε πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις μέσω της αυξήσεως έμμεσων φόρων σε αγαθά και υπηρεσίες, της μεταβολής της κλίμακας του φόρου εισοδήματος και των παρεμβάσεων στο σκέλος των εισφορών στο ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό σύστημα που επιδρούν αρνητικά στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Αναμένεται, συνεπώς, υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2016, ενώ το 2017 εκτιμάται ότι θα επανέλθει σε θετικό πρόσημο αλλά θα είναι υποτονική.
  • Δεύτερον, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης δύναται να ενεργοποιήσει σειρά εξελίξεων που είναι καταλυτικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομική κατάσταση της χώρας και την αύξηση των επενδύσεων - όπως για παράδειγμα:
  1. Η εκταμίευση χρηματοδοτικών πόρων που συνδέονται με τη δόση θα διευκολύνει την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβερνήσεως στον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας συνεπώς, τις συνθήκες ρευστότητας.
  2. Η επανένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων στις αποδεκτές από το ευρωσύστημα εξασφαλίσεις μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως των ελληνικών τραπεζών και κατά συνέπεια της πραγματικής οικονομίας.
  3. Η συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ μπορεί να περιστείλει σημαντικά το κόστος δανεισμού για το ελληνικό δημόσιο και της επιχειρήσεις.
  4. H επιστροφή της εμπιστοσύνης θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και η τελευταία θα μειώσει έτι περαιτέρω την αβεβαιότητα στο πλαίσιο ενός ενάρετου κύκλου (virtuous cycle).

«Το τελικό αποτέλεσμα στην αναπτυξιακή δυναμική των επόμενων ετών θα εξαρτηθεί, κατά συνέπεια, από το ύψος του λεγόμενου δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή σε σχέση με τον πολλαπλασιαστή εμπιστοσύνης» καταλήγει η ανάλυση της Alpha Bank.