Μειωμένος κατά 4,5% εμφανίζεται ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο της χώρας το α' τρίμηνο του 2016 σε σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2015, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2015 παρουσίασε µείωση 8%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο εποχικά διορθωµένος δείκτης (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) σημείωσε μείωση 1,3% το α΄ τρίμηνο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2015.