Στοπ στο κόλπο πολλών κακοπληρωτών καταναλωτών που αλλάζουν εταιρεία προμήθειας ρεύματος ώστε να αποφύγουν την εξόφληση ληξιπρόθεσμων λογαριασμών τους προς τη ΔΕΗ βάζει με απόφασή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο εξής για να φύγει κάποιος καταναλωτής (από τη χαμηλή,μεσαία και υψηλή τάση ρεύματος) από τη ΔΕΗ και να συνάψει συμβόλαιο με εναλλακτική ιδιωτική εταιρεία προμήθειας ρεύματος θα πρέπει πρώτα να έχει εξοφλήσει τις οφειλές του προς τη ΔΕΗ η να προχωρήσει σε διακανονισμό των ανεξόφλητων λογαριασμών του προς τη δημόσια επιχείρηση.Ακόμη και στην περίπτωση που προχωρήσει σε ρύθμιση και αλλάξει προμηθευτή αλλά σταματήσει στη συνέχεια να πληρώνει τις δόσεις η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει από τον ιδιώτη προμηθευτή τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του πελάτη της.

Με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος λαμβάνεται μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ώστε να μην διακόπτεται η παροχή ρεύματος.Σύμφωνα με στοιχεία οι ιδιώτες εναλλακτικοί προμηθευτές στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατέχουν σήμερα μερίδιο αγοράς πελατών σε ποσοστό 8,6% ενώ το υπόλοιπο ανήκει στη ΔΕΗ στην οποία ωστόσο οι ανεξόφλητες οφειλές από πελάτες της ,ιδιώτες και επιχειρήσεις,έφτασε στο ιλιγγιώδες ποσό των 2,7 δις ευρώ.