Σχέδιο 19 αποκρατικοποιήσεων, όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το Newpost, ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Σε αυτό περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός για τις συμμετοχές του ΤΑΙΠΕΔ σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ καθώς και 91 ακίνητα του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ (Asset Development Plan) περιγράφει σε γενικές γραμμές τη στρατηγική του ταμείου για 19 ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές του ΤΑΙΠΕΔ σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ καθώς και 91 ακίνητα που παραμένουν στην κατοχή του και δεν μεταφέρονται στο νέο υπέρ-ταμείο.