Παραμένει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, όπως προκύπτει και από τη δήλωση του Eurogroup, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στα μέτρα που θα ληφθούν για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, η οποία θα γίνει σε τρία επίπεδα, το βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο.

Ταυτόχρονα στο ανακοινωθέν, τονίζεται πως η δόση των 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εκταμιευθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη όταν ολοκληρωθούν όλα τα προαπαιτούμενα – στα μέσα Ιουνίου- και θα ανέρχεται σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και η δεύτερη το Φθινόπωρο.

Οι πρόσθετες εκταμιεύσεις των δόσεων για την εξυπηρέτηση χρέους όμως, όπως αναφέρεται, θα συνδεθούν στην πρόοδο σε μία σειρά από τομείς που σχετίζονται με τις ιδιωτικοποιήσεις, περιλαμβανομένου του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, τη διακυβέρνηση των τραπεζών, την υπηρεσία εσόδων και την αγορά ενέργειας.

Για το χρέος,  στο ανακοινωθέν τονίζεται:

Το Eurogroup αποφάσισε να ασχοληθεί με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το Eurogroup συμφώνησε να επεξεργαστεί τη βιωσιμότητα του χρέους με σημείο αναφοράς στις εξής χρηματοδοτικές ανάγκες: Στο βασικό σενάριο αυτές θα παραμείνουν κάτω του 15% του ΑΕΠ, κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και κάτω από 20% έπειτα.

Το Eurogroup επαναφέρει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2018 και υπογραμμίζει την σημασία της δημοσιονομικής πορείας η οποία πρέπει να είναι συμβατή με τα ισχύοντα στην ΕΕ.

(…) Με δεδομένες τις βασικές αρχές και στη βάση της τεχνικής εργασίας που διενεργήθηκε από το EuroWorking Group, το Eurogroup συμφώνησε σήμερα σε ένα πακέτο μέτρων για το χρέος που θα εφαρμοστεί σταδιακά, ως αναγκαίο για να ικανοποιηθεί το συμφωνημένο σημείο αναφοράς για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και θα υπόκειται στους προκαθορισμένους στόχους του προγράμματος του ESM.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, το Eurogroup συμφώνησε σε ένα πρώτο πακέτο μέτρων που θα εφαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης μέχρι το τέλος του προγράμματος και που θα περιλαμβάνει:

  • Εξομάλυνση των πληρωμών προς τον EFSF βάση του μέσου όρου των ωριμάνσεων.
  • Χρήση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ESM ώστε να μειωθεί το ρίσκο των επιτοκίων δίχως να προκληθούν περαιτέρω κόστη για τις χώρες που πέρασαν από πρόγραμμα προσαρμογής.
  • Το Eurogoup ζητάει από τις διοικήσεις του EFSF και του ESM προχωρήσουν αυτά τα μέτρα στα πλαίσια τα εντολής τους, στη βάση της εργασίας που έγινε από το EwG. (…) Η απόφαση της εξομάλυνσης πληρωμών του EFSF και η μείωση των κινδύνων για τα επιτόκια πρέπει να αντιμετωπιστεί με προτεραιότητα.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, το Eurogroup αναμένει να εφαρμοστεί ένα δεύτερο πακέτο μέτρων, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM. Αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν εάν η επικαιροποιημένη έκθεση βιωσιμότητας που θα εκπονήσουν οι θεσμοί στο τέλος το προγράμματος δείξει ότι είναι αναγκαία για να ικανοποιηθεί το συμφωνημένο σημείο αναφοράς για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες:

  • Κατάργηση του περιθωρίου επιτοκίων που σχετίζονται με την επαναγορά χρέους του δεύτερου προγράμματος του 2018.
  • Χρήση των κερδών του SMP από το 2015 από τον χωριστό λογαριασμό του ESM και την επαναφορά της μεταφοράς των κερδών από τα ANFA και τα SMP στην Ελλάδα, στον χωριστό λογαριασμό του ESM ως ένα εσωτερικό «μαξιλάρι» για την μείωση των μελλοντικών ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών.
  • Πρόωρη μερική εξόφληση επίσημων δανείων προς την Ελλάδα με τη αχρησιμοποίητων πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM ώστε να μειωθεί το κόστος των επιτοκίων και να επεκτείνουν τις ωριμάνσεις.
  • Εάν καταστεί αναγκαίο θα υπάρχει στοχευμένη αναδιαμόρφωση στον EFSF (π.χ. επέκταση των ωριμάνσεων, αναδιαμόρφωση των χρεολυσίων του EFSF, επιβολή ανώτατου ορίου στην αναβολή πληρωμών τόκων) ώστε να παραμείνουν οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες στο συμφωνηθέν πλαίσιο αναφοράς χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση στον EFSF ή σε χώρες που υπήρξαν σε πρόγραμμα.

Μακροπρόθεσμα, το Eurogroup είναι αισιόδοξο ότι με την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας στα βασικά σημεία για τα μέτρα για το χρέος, μαζί με την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος, και την υλοποίηση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα, τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδος θα επανέλθουν σε βιώσιμο μονοπάτι και θα διασφαλίσουν τη σταδιακή επαναφορά της Ελλάδας στις αγορές. Το Eurogroup συμφώνησε να ενεργοποιηθεί μετά το πέρας του προγράμματος ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης που με περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας. (…) Αυτός ο μηχανισμός θα περιλαμβάνει μέτρα όπως η περαιτέρω αναμόρφωση του προφίλ πληρωμών του EFSF κλπ. Το Eurogroup επίσης δεσμεύεται για μακροπρόθεσμη τεχνική βοήθεια ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της Ελλάδας.

Το Eurogroup αναγνωρίζει ότι εξαιτίας του μεγάλου χρονικού ορίζοντα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας χρέους δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις, παρα μόνο υποθέσεις δεδομένης της εξαιρετικά μεγάλης αβεβαιότητας για τις μακροποικονομικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο της επικείμενης επιτυχούς ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και τη συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους, το Eurogroup χαιρετίζει την πρόθεση της διοίκησης του ΔΝΤ να εισηγηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου να εγκρίνει μια οικονομική συμφωνία πριν από το τέλος του 2016, που θα στηριχθεί την εφαρμογή των συμφωνημένων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αναγνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τις πολιτικές του ΔΝΤ, η έγκριση αυτής της ρύθμισης, θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε μια νέα ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους και την αξιολόγηση των πιθανών μέτρων ελάφρυνσης  που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και θα καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής από το Eurogroup βάσει μιας αναθεωρημένης ανάλυσης βιωσιμότητας, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τους σκοπούς της, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής, και την πλήρη ολοκλήρωση του προγράμματος.