Δεκαεννέα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ (Asset Development Plan) που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

1) Δεκατέσσερα Περιφερειακά Αεροδρόμια

2) Ελληνικό

3) Αστέρας Βουλιαγμένης

4) Αφάντου Ρόδος

5) ΔΕΣΦΑ

6) ΟΛΠ

7) ΟΛΘ

8) ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΤΥ

9) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

10) Ηλεκτρονική Δημοπρασία III, IV, V, VI και άλλα μικρά ακίνητα

11) Μαρίνες

12) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

13) ΕΛΠΕ

14) ΟΤΕ

15) ΔΕΗ

16) ΕΥΑΘ

17) ΕΥΔΑΠ

18) ΔΕΠΑ

19) ΕΛΤΑ

Για τη ΔΕΗ προωθείται η πρόσληψη συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το 3o τρίμηνο 2016 και η στρατηγική θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια προβλέπει πως θα ολοκληρωθεί το οικονομικό κλείσιμο μέχρι τον Νοέμβριο με την παράδοση των εγκαταστάσεων στην κοινοπραξία υπό τη γερμανική Fraport.

Για την ΔΕΣΦΑ αναφέρεται ότι η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ.

Για ΟΛΘ  προβλέπεται μεταβίβαση και κατανομή των διοικητικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του ΟΛΘ στην Ελληνική Δημοκρατία/Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος με βάση την αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης.

Για τα ΕΛΠΕ (35% ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ) αναφέρεται πως προγραμματίζεται η πρόσληψη συμβούλων μέχρι το 3o τρίμηνο 2016 για την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων. 

Στα ΕΛΤΑ αναμένεται ο διορισμός νέου Προέδρου και νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και στη συνέχεια η μεταφορά του οργανισμού στο υπερ-ταμείο μετά από σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν τη μεταφορά.

Για τον ΟΤΕ προβλέπεται η μεταφορά του 5% από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ για πώληση και η επιλογή συμβούλων μέχρι τον Μάιο του 2016.

Στην ΕΥΔΑΠ, όπου το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 27%, αναφέρεται πως η Ελληνική Δημοκρατία και το ταμείο θα ζητήσουν την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. Το ΤΑΙΠΕΔ θα επιλέξει συμβούλους μέχρι το 3° τρίμηνο 2016.

Για την ΕΥΑΘ το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να επιλέξει συμβούλους έως το τρίτο τρίμηνο το ΤΑΙΠΕΔ για αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για την πώληση του 23% των μετοχών και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.

Στην Εγνατία, η εκτιμώμενη έναρξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού (εκδήλωση ενδιαφέροντος) προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο, πράγμα που θεωρείται αδύνατο από την αγορά αφού εκκρεμεί μια σειρά θεσμικών και άλλων θεμάτων.

Για το Ελληνικό προβλέπεται επίτευξη συμφωνίας συμβαλλομένων μερών επί μνημονίου κατανόησης έως την 15η Απριλίου και επικύρωσή της από τη Βουλή. (Η πορεία της αποκρατικοποίησης έχει καθυστερήσει).

Αντίστοιχα για τον Αστέρα Βουλιαγμένης προβλέπεται σχέδιο προεδρικού διατάγματος σε προετοιμασία και έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης έως το τέλος Απριλίου 2016. (Η πορεία της αποκρατικοποίησης έχει καθυστερήσει).

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ