Επιβαρύνσεις αναμένονται από τον Ιούνιο για μιθωτούς και συνταξιούχους καθώς θα ισχύσουν από τον επόμενο μήνα τα νέα αφορολόγητα όρια.

Οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα έως 25.000 ευρώ αναμένεται να υποστούν μείωση των μηνιαίων τους αποδοχών από 2,5 έως και 22,7 ευρώ.

Όπως αναφέρει το Euro2day.gr, οι μειώσεις αυτές θα προκύψουν εξαιτίας προσαρμογής της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στα νέα δεδομένα των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος και τη νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης.

Παρότι ο νόμος είναι σαφής για το πότε αρχίζει η εφαρμογή της παρακράτησης φόρου, δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί για το πρώτο πεντάμηνο του έτους, καθώς οι αλλαγές στη φορολογία, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο θα ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1/1/2016.

Σε κάθε περίπτωση, για τη μισθοδοσία τα ου Ιουνίου, με βάση τις αλλαγές στους φόρους, για μισθωτό ή συνταξιούχο χωρίς παιδιά (έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ και έμμεσο αφορολόγητο 8.636 ευρώ), η μηνιαία παρακράτηση αυξάνεται από 6,6 ευρώ (για ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ) έως και 22,7 ευρώ (εισόδημα 25.000 ευρώ). Ισόποση θα είναι η μείωση των μηνιαίων αποδοχών.

Για μισθωτό με ένα παιδί (έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ) η μείωση των μηνιαίων αποδοχών κυμαίνεται από 2,5 (στις 9.000 ευρώ) έως και 18,6 ευρώ (στις 25.000 ευρώ) ενώ για μισθωτό με δύο παιδιά (έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ), οι μειώσεις των μηνιαίων αποδοχών κυμαίνονται από 7,4 ευρώ (στις 9.500 ευρώ) έως 14,4 ευρώ (στις 25.000 ευρώ).

Για μισθωτούς και συνταξιούχους με τρία ή περισσότερα παιδιά (έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ), δεν επέρχεται καμία μεταβολή στη μηνιαία παρακράτηση για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, στις 15.000 ευρώ η μηνιαία επιβάρυνση είναι 3,2 ευρώ, 3 ευρώ στις 20.000 ευρώ εισοδήματος και 6,2 ευρώ στις 25.000 ευρώ.