Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή ανατέθηκε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) η διενέργεια μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων σε 24 εταιρίες, που διαθέτουν ιστοσελίδες στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου. Ο έλεγχος προέκυψε από την "ανάγκη διενέργειας ενιαίου φορολογικού ελέγχου για υποθέσεις που παρουσιάζουν σημαντικό φορολογικό ενδιαφέρον", αναφέρεται στην απόφαση. 


Συγκεκριμένα, ανατίθεται o έλεγχος, καθώς και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, η έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά κάτω από ένα μεταβατικό καθεστώς, το οποίο οι αρμόδιες φορολογικές και ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούν να ελέγχξουν, όπως έχουν παραδεχθεί οι ίδιες οι αρχές.
 

Οι 24 εταιρείες που αναφέρονται στην απόφαση είναι: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 STS SPORTWETTEN GESELLSCHAFT GMBH

2 GLB GMBH

3 ELDORADO SPORTWETTEN GMBH

4 AS IMG KASIINOD

5 SPORTING ODDS LTD

6 LOVE 2 CELEBRATE LTD

7 LOGFLEX LTD

8 DOMS CARS UK LTD

9  DOMS HOLDINGS UK LTD

10 PADDY POWER PLC

11 ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS NV

12  MAGIC SERVICES LTD

13  MERIDIAN GAMING LTD

14 SILVER LINK LTD

15 LUCKY STREAM LTD

16 DIAMOND LINK LTD

17 ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS LTD

18 PERSONAL EXCHANGE INTERNATIONAL LTD

19 CASHPOINT MALTA LTD

20 KINGMAKER LTD

21 REBELS GAMING LTD

22 B2B GAMING SERVICES MALTA LTD

23 GAMBLING MALTA LTD

24 YEZ GAMING LTD