Πλεόνασμα κατέγραψε ο προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμηνο του έτους, με τις περικοπές δαπανών να αναπληρώνουν το κενό στα φορολογικά έσοδα.

Ειδικότερα στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 2,715 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,103 δισ. το αντίστοιχο τετράμηνο του 2015 και στόχου για πλεόνασμα 566 εκατ. ευρώ.

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού ανήλθε σε 154 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 510 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου για έλλειμμα 2,284 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16,014 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 148 εκατ. ευρώ ή 0,9%  έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες παράλληλα, ανήλθαν στα 16,168 δισ. ευρώ σημειώνοντας πτώση κατά 2,278 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

 • Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 6 εκατ. ευρώ ή 24%,
 • Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 162 εκατ. ευρώ ή 26%,
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 40 εκατ. ευρώ ή 6,4%,
 • Φόρος ασφαλίστρων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 27,2%.
 • Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 41%
 • Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 13,1%
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 163 εκατ. ευρώ ή 75,3%,
 • Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 140 εκατ. ευρώ ή 183,1%,
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 435 εκατ. ευρώ ή 32,2%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες:

 • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 127 εκατ. ευρώ ή 6%,
 • Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
 • Φόροι στην περιουσία κατά 101 εκατ. ευρώ ή 10%,
 • ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 121 εκατ. ευρώ ή 20,4%,
 • ΦΠΑ καπνού κατά 10 εκατ. ευρώ ή 4,8%,
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,4%,
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 7 εκατ. ευρώ ή 6,2%,
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 62 εκατ. ευρώ ή 4,5%,
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 45 εκατ. ευρώ ή 5,4%,
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 72 εκατ. ευρώ ή 42,9%,
 • Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 35 εκατ. ευρώ ή 23,9%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 978 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016 (916 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.910 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 470 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.518 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 71 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.161 εκατ. ευρώ μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 47 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Απριλίου 2016 οφείλεται κυρίως:

 • στο φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 8 εκατ. ευρώ,
 • στους φόρους στην περιουσία κατά 46 εκατ. ευρώ,
 • στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 15 εκατ. ευρώ,
 • στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 8 εκατ. ευρώ,
 • στο ΦΠΑ λοιπών κατά 45 εκατ. ευρώ,
 • στο φόρο ασφαλίστρων κατά 9 εκατ. ευρώ,
 • στο τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 9 εκατ. ευρώ.
 • στους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 30 εκατ. ευρώ,
 • στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 11 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

 • του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 32 εκατ. ευρώ,
 • του φόρου εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 8 εκατ. ευρώ,
 • του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 28 εκατ. ευρώ,
 • του ΦΠΑ καπνού κατά 8 εκατ. ευρώ,
 • των Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ,
 • των λοιπών Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ,
 • των λοιπών φόρων κατανάλωσης κατά 19 εκατ. ευρώ,
 • των λοιπών έμμεσων φόρων κατά 11 εκατ. ευρώ,
 • των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 15 εκατ. ευρώ.