Μια τελευταία ευκαιρία να δηλώσουν εισοδήματα που απέκτησαν με νόμιμο τρόπο αλλά απέφυγαν να δηλώσουν τα περασμένα έτη στις φορολογικές αρχές θα έχουν δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι,καταβάλλοντας απλώς το φόρο εισοδήματος η το Φ.Π.Α που αναλογούσε κατά έτος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων .

Ως δέλεαρ για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων και κρυφών εισοδημάτων το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του σχεδίου νόμου που σκοπεύει να καταθέσει εντός του Ιουνίου στη Βουλή, θα προσφέρει στους φοροφυγάδες την απαλλαγή τους από πρόστιμα(για αποκρυβέντα Φ.Π.Α) και προσαυξήσεις(για φόρο εισοδήματος),ενώ δεν θα κινούνται σε βάρος τους ποινικές διώξεις .

Το σχέδιο νόμου για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων αφού πέρασε από "σαράντα κύματα" λόγω της κάθετης άρνησης των θεσμών να συναινέσουν σε χαριστικές διατάξεις για μετανοημένους φοροφυγάδες (μια από τις προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ήταν οι "δηλωσίες" φοροφυγάδες να πληρώσουν χαμηλότερο φόρο εισοδήματος(15%-20%) από τους νομοταγείς φορολογούμενους ) ικανοποιεί από τη μιά την ανάγκη του δημοσίου για εισροή ζεστού χρήματος στα ταμεία του αλλά και το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Τα κίνητρα ("το καρότο" δηλαδή) περιορίζονται πλέον στην μη επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων που φτάνουν έως και το 120% του αρχικού ποσού οφειλής,ενώ από την άλλη όσοι φορολογούμενοι αρνηθούν να δηλώσουν τα ποσά που απέκρυψαν έρχεται μαστίγιο με βαριά πρόστιμα για όσους από αυτούς εντοπιστούν μέσω της διασταύρωσης χιλιάδων Α.Φ.Μ φορολογουμένων με δηλούμενα στην εφορία εισοδήματα και καταθέσεις τους η εμβάσματα στο εσωτερικό η το εξωτερικό .

Εκτός της διασταύρωσης δηλούμενων στο παρελθόν εισοδημάτων στην εφορία και τυχόν παχυλών τραπεζικών καταθέσεων η εμβασμάτων , θα αντληθούν στοιχεία για φορολογούμενους και από Ευρωπαϊκές η τρίτες χώρες μέσω διοικητικής η δικαστικής συνδρομής που θα αφορούν τα έτη 2000-2015.Χρήσιμο εργαλείο,κατά το Υπουργείο Οικονομικών, θα αποτελέσουν και οι περιβόητες λίστες (Λαγ​κάρντ,Μπόργιανς,Παναμά Πέιπερς κλπ) καθώς και άλλες που συντόμως αναμένονται από Ευρωπαικές η τρίτες χώρες.

Ετσι λοιπόν όσοι δηλώσουν στην εφορία με εκπρόθεσμες, αρχικές η τροποποιητικές, δηλώσεις κρυφά εισοδήματα που είτε βρίσκονται "παστωμένα" εν Ελλάδι η σε τράπεζες του εξωτερικού θα πληρώσουν μόνο τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (40%-45%)που ίσχυε με βάση τη φορολογική κλίμακα το έτος η τα έτη που τα απέκτησαν αποφεύγοντας τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα,εάν πρόκειται για Φ.Π.Α, που υπερδιπλασιάζουν το αρχικό ποσό οφειλής .

Εξαίρεση θα αποτελέσουν εισοδήματα που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο (λαθρεμπόριο,ξέπλυμα μαύρου η βρώμικου χρήματος κλπ) καθώς οι πράξεις αυτές θεωρούνται κακουργηματικού χαρακτήρα και αναλόγως διώκονται .