Μείωση παρουσίασε και το 2015, η αγορά επαγγελματικών ακινήτων (γραφείων και καταστημάτων). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το σύνολο του 2015, οι τιμές των γραφείων σε ολόκληρη την επικράτεια μειώθηκαν σε ποσοστό 0,2%, ακολουθώντας τη μείωση κατά 3,5% το 2014 και κατά 9,9% το 2913.

Για το 2016, ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 0,5% για την Αθήνα, 5,7% για τη Θεσσαλονίκη, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση των τιμών κατά 1,2%.

Όσον αφορά στα ενοίκια των γραφείων, η μείωση, το 2015, ανήλθε σε 1,1% για το σύνολο της χώρας.

Οι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν πέρυσι κατά 3,5% σε σχέση με το 2014. Το 2014 είχε καταγραφεί μείωση κατά 1,8% και το 2013 κατά 8,8%. Ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 2,6% για την Αθήνα, 2,2% για τη Θεσσαλονίκη και 5,1% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Για το σύνολο του 2015, η μέση ετήσια μεταβολή των μισθωμάτων καταστημάτων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε -6,3%.