Σε επεξήγηση της συμφωνίας του Eurogroup σχετικά με το ελληνικό χρέος προχωράει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε σημείωμά του.

Αφού αναλύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εφόσον βεβαίως εκπληρωθούν τα προαπαιτούμενα που αφορούν το ΕΚΑΣ, τα κόκκινα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου και τις αποκρατικοποιήσεις, ο ESM κάνει αναλυτική ενημέρωση για τα στάδια με τα οποία θα προχωρήσει η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

Υπενθυμίζεται, ότι βάσει της απόφασης, η ελάφρυνση θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια: Βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο.

Έτσι, με το τέλος της πρώτης αξιολόγησης, ο ESM δρομολογεί τις κινήσεις που θα γίνουν στο πρώτο στάδιο μέχρι το τέλος του 2018.

Ειδικότερα, σε βραχυπρόθεσμο στάδιο ο μηχανισμός:

  • Θα ομαλοποιήσει το προφίλ εξόφλησης των δανείων που πήρε η χώρα από τον προκάτοχό του (EFSF). Ορισμένες από τις λήξεις αυτών των δανείων μπορούν να επεκταθούν ως το μάξιμουμ της μέσης ωρίμανσης των 32,5 ετών.
  •  Θα χρησιμοποιήσει την διαφοροποιημένη στρατηγική δανεισμού για να μειωθεί το ρίσκο στα επιτόκια. Όπως αναφέρει η διαφοροποιημένη στρατηγική του Ταμείου η οποία συνίσταται στο να εκδίδει τίτλους σε όλο το φάσμα των λήξεων δεν θα αλλάξει. Εργάζεται σε διάφορες μεθόδους να βελτιστοποιήσει τη δομή του υπάρχοντος χρέους σύμφωνα με τα διαφορετικά προφιλ δανεισμού της χώρας που λαμβάνει στήριξη. Αυτό έχει ως στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος επιτοκίου της χώρας χωρίς να αυξηθεί το κόστος.
  • Μεταθέτει την αύξηση του περιθωρίου του επιτοκίου για τα δάνεια που αφορούσαν την επαναγορά χρέους που έγινε το 2012 με χρηματοδότηση του EFSF. Αυτή θα γίνει το 2017.
  • Το περιθώριο στο συγκεκριμένο δάνειο είχε τοποθετηθεί στο αυξημένο επίπεδο των 200 μονάδων βάσης προκειμένου να ενθαρρύνει την Ελλάδα να ενδυναμώσει τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων κατά τη διάρκεια του προγράμματος του EFSF. Καθώς ένας νέος μηχανισμός για τις ιδιωτικοποιήσεις έχει συμφωνηθεί, υπό το νέο πρόγραμμα, το EFSF δίνει το δικαίωμα να παραληφθεί αυτή η αύξηση.

 Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, δηλαδή στα τέλη του προγράμματος στο 2018, ο ESM θα προχωρήσει σε:

  • Εκμετάλλευση αχρησιμοποίητων πόρων από το πρόγραμμα του ESM για την μερική πρόωρη αποπληρωμή επίσημων δανείων. Πρόκειται για τους πόρους που έμειναν αχρησιμοποίητοι από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Υπενθυμίζεται ότι από τα 25 δισεκατομμύρια που προβλέπονται στο τρίτο πρόγραμμα, τα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν. Τα υπόλοιπα 19,6 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πρόωρες αποπληρωμές δανείων (των διμερών δανείων από χώρες της ευρωζώνης ή δανείων από το ΔΝΤ), αναφέρει ο ESM. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα θα επωφελούνταν από μια τέτοια επαναγορά, καθώς τα δάνεια του ESM είναι πολύ πιο φθηνά από τα δάνεια του ΔΝΤ και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ωρίμανσης.
  • Επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που αγοράστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων SMP και ANFΑ. Αυτήν την στιγμή ο ESM διαθέτει σε ξεχωριστό λογαριασμό περίπου 1,8 δισ. ευρώ κερδών από ελληνικά ομόλογα που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SMP το 2014. Όπως αναφέρει ο Μηχανισμός, το ποσό αυτό και τα εναπομείναντα κέρδη από τα προγράμματα SMP και ANFA από το 2017 και έπειτα θα μείνουν στον ESM ως μαξιλάρι για την μείωση των μελλοντικών ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών για την Ελλάδα. Οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης (εξαιρουμένης της Τράπεζας της Ελλάδας) θα συγκεντρώσουν περίπου 3,5 δισ. ευρώ σε κέρδη από την κατοχή ελληνικών ομολόγων από το 2017 ως το 2026.
  • Πιο βιώσιμη αναδιάταξη των δανείων του EFSF. Αν χρειαστεί, θα εξεταστούν περαιτέρω μέτρα αναδιάταξης του χρέους, μεταξύ των οποίων και επιμήκυνση των ωριμάνσεων, αναδιάταξη του σχεδίου αποπληρωμής, επιβολή πλαφόν και αναστολή στις πληρωμές τόκων
  • Κατάργηση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου που σχετίζεται με την επαναγορά από το 2018.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, προβλέπεται η δημιουργία ενός προληπτικού μηχανισμού για το χρέος. Σύμφωνα με τον ESM, ο μηχανισμός αυτός θα ενεργοποιηθεί μετά το τέλος το προγράμματος για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους μακροπρόθεσμα, σε περίπτωση που υλοποιηθεί το δυσμενές σενάριο. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα όπως περαιτέρω αναδιάταξη των δανείων του EFSF και επιβολή πλαφόν και αναβολή στις πληρωμές τόκων.

Υπενθυμίζεται πως στόχος των αποφάσεων του Eurogroup είναι σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να διατηρηθούν οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας (χρήματα για την εξυπηρέτηση χρέους) κάτω από το 15% του ΑΕΠ και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο κάτω από 20% του ΑΕΠ.