Αυξάνεται και επίσημα, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής εγκυκλίου από τον ΓΓΔΕ, Γ. Πιτσιλή,  από 1η Ιουνίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα τσιγάρα, τον καπνό και την μπύρα, ενώ από 1/1/2017 αυξάνεται ο ΕΦΚ στην βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τον καφέ.

Μερικούς μήνες νωρίτερα, από τις 15 Οκτωβρίου 2016 θα εφαρμοστεί η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Ταυτόχρονα, από την 1/1/2018 καταργείται ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά ή άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από τα άλλα Κράτη Μέλη της Κοινότητας.