"Είναι παράνομη και καταχρηστική" η Επιχειρησιακή Σύμβαση που "σπάει" τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, αναφέρει με κατηγορηματικότητα το υπουργείο Εργασίας, θέτοντας ουσιαστικά εκτός νομιμότητος (παράτυπη) την σύμβαση που υπέγραψε στη Θεσσαλονίκη τουριστική επιχείρηση με "εκπροσώπους εργαζομένων".

"Η εν λόγω επιχειρησιακή δεν έχει καμιά ισχύ και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί", ξεκαθαρίζει ο γ.γ. του υπουργείου Εργασίας Αν.Νεφελούδης.

Η παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας προκλήθηκε όταν μέσω του ηλεκτρονική συστήματος "Εργάνη" κατατέθηκε η επίμαχη Επιχειρησιακή Σύμβαση που καθόριζε μικτές μηνιαίες αποδοχές στα 500 ευρώ και το ημερομίσθιο στα 20 ευρώ μεικτά, αντί των 586,08 ευρώ και 26,18 ευρώ που είναι το νομοθετημένο ελάχιστο ημερομίσθιο και μισθός.

 Με άλλα λόγια οι αμοιβές που προβλέπει η Σύμβαση είναι χαμηλότερες ακόμη και από τα κατώτατα όρια που ισχύουν, με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Α38/28-2-2012, για τους νέους ηλικίας έως 25 ετών όπως έχουν καθοριστεί και είναι στα 510,95 ευρώ ο μισθός και στα 22,83 ευρώ το ημερομίσθιο.

«Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί»

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:

1.Η αναφορά σε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση η οποία κατατέθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι παράτυπη και παράνομη καθώς με το Ν. 4093/2012 θεσπίστηκε νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατωτάτου μισθού υπαλλήλων  και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών και το οποίο ισχύει από 01.04.2013.

Συνεπώς συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Κατά συνέπεια, η εν λόγω επιχειρησιακή δεν έχει καμιά ισχύ και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.

2.Το γεγονός αυτό είναι συνακόλουθο πάγιας τακτικής ορισμένων εργοδοτών στο χώρο του τουρισμού που αρνούνται να συμμορφωθούν με την κλαδική σύμβαση που ήδη έχει υπογραφεί.

3.Καλούνται όλοι οι εργοδότες στο χώρο του τουρισμού να συμμορφωθούν με τις κείμενες διατάξεις και να αποφύγουν την όποια τάση παραβατικότητας καθώς θα ελέγχονται συστηματικά βρισκόμενοι αντιμέτωποι με όλες τις νόμιμες συνέπειες.