Κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ μείωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το όριο παροχής έκτακτης ρευστότητας, το γνωστό ως ELA, προς τις ελληνικές τράπεζες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στις 2 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 68,1 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.