Νέο σοκ περιμένει τους μισθωτούς από την 1η Ιουλίου, καθώς πέραν της παρακράτησης φόρου, θα δουν το εισόδημά τους να πέφτει από την αύξηση της εισφοράς υπέρ της επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5%.

Όπως προβλέπεται στο ασφαλιστικό που υπερψηφίστηκε στις 8 Μαΐου,  προβλέπεται η αύξηση της εισφοράς για το επικουρικό από το 3% των μεικτών αποδοχών που ίσχυε μέχρι πρότινος στο 3,5%, οδηγώντας τους μισθούς σε μία αντίστοιχη μείωση επί των καθαρών αποδοχών η οποία  θα ισχύσει μέχρι την 31η Μαΐου 2019.

Αντίστοιχα, η μείωση αυτή θα περιοριστεί από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2022 η κατά 0,25%.

Συγκεκριμένα η εισφορά υπέρ της επικουρικής ασφάλισης θα πέσει από το 3,5% που θα βρίσκεται την περίοδο 2016-2019 στο 3,25%. Τις ίδιες περιόδους (β΄ εξάμηνο 2016 - α΄ εξάμηνο 2019 και β΄ εξάμηνο 2019 – α΄ εξάμηνο 2022) θα αυξηθεί και η εργοδοτική εισφορά για το επικουρικό κατά αντίστοιχο ποσοστά: Από το 3% στο 3,5% κατά την πρώτη τριετία και από το 3,5% στο 3,25% κατά την δεύτερη τριετία.

Μετά το πέρας της εξαετίας 2016 - 2022 οι συνολικές εισφορές υπέρ του επικουρικού επιστρέφουν στο 6% (3% για μισθωτό και 3% για εργοδότη), ενώ δεν αποκλείεται μείωσή τους νωρίτερα από το 2022 σε περίπτωση που υπεραποδόσουν τα έσοδα.

Την αμέσως προσεχή περίοδο αναμένεται αναλυτική εγκύκλιος από το υπουργείο Εργασίας.