Η επιτυχής αξιολόγηση του Ελληνικού προγράμματος αίρει ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας για την προοπτική της χώρας και της οικονομίας, τονίζουν στελέχη της Eurobank.

Υπό προϋποθέσεις, η παραπάνω συμφωνία, παρά το δυσβάστακτο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, αλλάζει ριζικά τα δεδομένα, αποτελεί ουσιαστικό σημείο αλλαγής για την ελληνική οικονομία και το μέλλον της κυρίως διότι, περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους, βελτιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών, απομακρύνει το κίνδυνο Grexit και εισάγει μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα των αγορών και το θεσμικό εκσυγχρονισμό», ανέφερε ο πρόεδρος της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης, μιλώντας σήμερα το βράδυ στην Συνέδριου για τον Τουρισμό που διοργανώνει η Τράπεζα με το ΣΕΤΕ.

Απαιτούνται, όμως, ανέφερε ο Νικόλαος Καραμούζης, περαιτέρω σημαντικές πρωτοβουλίες, για την επιστροφή στην ομαλότητα, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας, την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας, το άνοιγμα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, και τη μείωση της ανεργίας.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν, είπε ο πρόεδρος της Eurobank, η πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων τις επόμενους μήνες, η ανάληψη σοβαρών πρωτοβουλιών διαμόρφωσης φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την οικονομική δραστηριότητα και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, καθώς και η υλοποίηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων, κυρίως στους τομείς της φοροδιαφυγής, της δικαιοσύνης, της απελευθέρωσης των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, των ιδιωτικοποιήσεων και του εκσυγχρονισμού του Δημοσίου Τομέα.

Επίσης, η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών και η γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακό προσανατολισμό, η πλήρης άρση των capital controls, η διαμόρφωση πειστικού πλαισίου αναδιάρθρωσης του Δημοσίου χρέους, και η σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που απορροφούν σημαντική τραπεζική ρευστότητα και πολύτιμους πόρους και νοθεύουν σ’ ορισμένες περιπτώσεις τον ανταγωνισμό.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο επισήμανε ότι η πρόσφατη συμφωνία στο Eurogroup και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, παρά τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για το μίγμα της οικονομικής πολιτικής, αίρει μια σοβαρή αβεβαιότητα και δικαιολογεί θετικές προσδοκίες για την τόσο αναγκαία σταθερότητα στη χώρα.

Η πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων τους επόμενους μήνες θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών και των διεθνών επενδυτών. Αν συνδυαστεί με ουσιαστικά βήματα προς τη σταδιακή άρση των capital controls, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και μια δέσμη πρωτοβουλιών φιλικών προς τις επενδύσεις, η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και παρέχει τις ευκαιρίες για να προσελκύσει σημαντικά ξένα κεφάλαια, που τα έχει ανάγκη, και να επιστρέψει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, επισήμανε ο Φωκίων Καραβίας.