Χρειάζεται ένα θετικό σοκ ώστε η Ελλάδα να ελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις τονίζει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο της οικονομικό δελτίο.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, οι νέες παρεμβάσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, καθώς και η αύξηση των εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση, συμπιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να σημειώσει κάμψη το 2016 και να επιστρέψει σε θετικό πρόσημο, με υποτονικό, ωστόσο, ρυθμό το 2017.

Ως αποτέλεσμα, η ανάκαμψη δεν μπορεί παρά να προέλθει από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές αναφέρει η Alpha Bank, που τονίζει ωστόσο πως η πορεία των μεγεθών αυτών κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν καθοδική. Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο του 2016, έναντι αυξήσεως 5,3% στο τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Η μείωση προήλθε κυρίως, από την κατηγορία των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό κατά 5,2%, ενώ και οι επενδύσεις σε κατοικίες συνέχισαν να μειώνονται σημαντικά κατά 17,3%, επιδρώντας αρνητικά στο ΑΕΠ κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Μάιο συνεχίζει την πτωτική του πορεία, ενώ υποχώρηση καταγράφεται και στον δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Institute for Management Development (IMD).

Η Alpha Bank επισημαίνει στη συνέχεια, ότι η διατήρηση της αβεβαιότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2016 συνιστά τον βασικό κίνδυνο καθυστέρησης της ανάκαμψης. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης σταθεροποιεί σημαντικά τις προσδοκίες και τονώνει τις συνθήκες ρευστότητας μέσω της αποπληρωμής των υποχρεώσεων του δημοσίου.

Επιπροσθέτως - συνεχίζει - ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής οφείλει να αναπροσανατολιστεί, από τη διαπραγματευτική προσπάθεια με τους εταίρους προς τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εμπέδωσης της εμπιστοσύνης προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, έτσι ώστε να προκληθεί ένα θετικό shock.

Η διαμόρφωση αυτού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την επανένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων στις αποδεκτές από το ευρωσύστημα εξασφαλίσεις και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ, θα αποτελέσουν ένα ισχυρό μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές, τους επενδυτές και τους αποταμιευτές προκειμένου να τεθεί το έδαφος για την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Ειδική μνεία κάνει στις αποκρατικοποιήσεις, τονίζοντας ότι η ταχεία οργάνωση του νέου Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί όχι μόνο ισχυρό συμβολισμό για την προσήλωση της οικονομικής πολιτικής στην επίτευξη των συμφωνηθέντων, αλλά και πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της αξιοποιήσεως της δημόσιας περιουσίας.