Ομόλογο διάρκειας 30 ετών στηνΤαϊβάν πώλησε η Apple Inc, με απόδοση 4,15%, αναφέρουν πηγές.

Η εταιρία εκτιμά ότι θα έχει έσοδα 1 ή 1,2 δισ δολαρίων κατά την πρώτη έκδοση χρεογράφου της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρίας στην Ταϊβάν, που αποτελεί την έδρα σημαντικών εταιριών στην αλυσίδα των προμηθευτών της Apple.