Με ελαφρά άνοδο ολοκληρώθηκαν σήμερα οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο του Τόκιο

Ο δείκτης Nikkei ενισχύθηκε κατά 95,42 μονάδες, σε ποσοστό 0,58%, και διμαορφώθηκε στις 16.675,45 μονάδες.