Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να πιστωθούν τα οικογενειακά επιδόματα στους δικαιούχους του ΟΓΑ.

Ο Οργανισμός προτίθεται να αξιοποιήσει το σύνολο των αιτήσεων Α21 που θα υποβληθούν µαζί µε τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων, που θα του επιτρέψει να προχωρήσει σε µια ταυτόχρονη καταβολή του υπολοίπου της πρώτης δόσης µαζί µε τη δεύτερη δόση των οικογενειακών επιδομάτων. 

Υπενθυµίζεται ότι, η καταβολή της πρώτης δόσης έγινε στις 22 Απριλίου, ωστόσο καταβλήθηκε μισή για περίπου 701.000 δικαιούχους. Συγκεκριμένα, δόθηκαν 70 εκατ. ευρώ από τα 140 εκατ. ευρώ, που απαιτούνταν για το σύνολο της δόσης.