Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έδωσε η Lamda Development σχετικά με τη σύμβαση μεταβίβασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ελληνικό Α.Ε.» τονίζοντας ότι το 51% του τιμήματος για το έργο θα καταβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι ''συνεπεία του από 07.06.2016 Μνημονίου Συναντίληψης, αφενός μεν η καταβολή του τιμήματος καθίσταται εμπροσθοβαρής και ως εκ τούτου το 51% του τιμήματος θα καταβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών, αφετέρου δε, θα επιταχυνθούν οι επενδύσεις, προκειμένου ποσοστό 80% να υλοποιηθεί εντός 12 ετών, με παράλληλη ανάπτυξη έργων κοινωφελούς χαρακτήρα, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ''.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επισημαίνει ότι για τις υπόλοιπες παραμέτρους της Σύμβασης είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, τόσο οι παλαιότερες ανακοινώσεις της επί του συγκεκριμένου θέματος, όσο και το από 07.06.2016 δελτίο Τύπου της.