Τον αποκλεισμό τους από πηγές χρηματοδότησης θεωρούν ως μείζον πρόβλημα περίπου το 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το 13% στην Ιρλανδία, στην Ιταλία και τις Κάτω Χώρες, σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου, με θέμα «Εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ευρώπη».

Σε αυτήν αποτυπώνεται άλλωστε το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου αφού αντίστοιχο πρόβλημα δηλώνει το 7% των στην Αυστρία, στη Φινλανδία και τη Γερμανία, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 11%. Σε άλλες βαριά πληγείσες από την κρίση χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία αναφέρεται 12% και 11%, αντίστοιχα.

Πάντως οι ΜμΕ στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και την Πορτογαλία εκτιμούν ότι η διαθεσιμότητα των δανείων είναι υψηλότερη από τις ανάγκες τους, ενώ η χώρα μας είναι η μόνη που δηλώνει το αντίθετο.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι το σημερινό μακροοικονομικό πλαίσιο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η δομή του τραπεζικού τομέα εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των παλαιών και των νέων χωρών.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι τράπεζες στις νέες εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με εκείνες στις παλαιές, η έκθεση υποστηρίζει ότι οι ΜμΕ στη δεύτερη περίπτωση είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια εάν βρίσκονται σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες ή σε χώρες με πιο υγιή τραπεζικό τομέα.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν στο 11% στις νέες, σε σύγκριση με το 7% στις παλαιές και αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια, εάν βρίσκονται σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες ή σε χώρες με πιο υγιή τραπεζικό τομέα.

Στις νέες χώρες, περίπου, το 18% των ΜμΕ λαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και το 14% εμπορικές πιστώσεις, ενώ στις παλαιές, περίπου 23% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν τραπεζικό δανεισμό και 20% εμπορικές πιστώσεις.