ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικραίνουν οι προθεσμίες εξόφλησης των 100 δόσεων - Ποιοι κινδυνεύουν να τις χάσουν

Δημοσίευση 13 Ιουνίου 2016, 09:26 / Ανανεώθηκε 13 Ιουνίου 2016, 09:52
Μικραίνουν οι προθεσμίες εξόφλησης των 100 δόσεων - Ποιοι κινδυνεύουν να τις χάσουν
Facebook Twitter Whatsapp

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς από 1η Ιουλίου, αν δεν τις εξοφλούν σε προκαθορισμένη ημερομηνία, αυτόματα το σύστημα τους βγάζει εκτός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς από 1η Ιουλίου, αν δεν τις εξοφλούν σε προκαθορισμένη ημερομηνία, αυτόματα το σύστημα τους βγάζει εκτός.

Ειδικότερα, όπως έχει, σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, από την 1η Ιουλίου όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις θα τίθενται αυτόματα εκτός της ρύθμισης αυτής εφόσον καθυστερήσουν να πληρώσουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών οποιαδήποτε νέα οφειλή προς το Δημόσιο έχει βεβαιωθεί στο όνομά τους από τις 15 Δεκεμβρίου 2015 και μετά, καθώς επίσης και οποιαδήποτε νέα οφειλή προς το Δημόσιο θα βεβαιωθεί από δω και πέρα. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα είναι πιο εύκολο να χάσουν τη δόση, όσοι οφειλέτες δεν είναι συνεπείς στην εξόφληση φόρου, τους έχει επιβληθεί από τις 15-12-2015 ή από εδώ και στο εξής. 

Τι σημαίνει αυτό: 

Ένας φορολογούμενος ενταγμένος στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ο οποίος -με βάση την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 και τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος- οφείλει να πληρώσει μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016 την 1η δόση του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που του έχει βεβαιωθεί με το εκδοθέν από το TAXISnet εκκαθαριστικό σημείωμα έχει χρονικό περιθώριο μέχρι τις 16 Αυγούστου να καθυστερήσει να πληρώσει τη δόση αυτή, για να παραμείνει στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αν δεν εξοφλήσει την 1η δόση του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 16 Αυγούστου, τότε θα τεθεί αυτόματα εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων!

Αν γίνει αυτό, τότε το Δημόσιο θα θελήσει ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών που ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είχε εντάξει στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ενώ θα αναβιώσουν όλοι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο ποσό αυτό και οι μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών θα κινηθούν εναντίον του με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, για να διασφαλίσουν την είσπραξη ολόκληρου του ποσού των ανεξόφλητων οφειλών του. 

Το αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων που προβλέπει το άρθρο 4 του νόμου 4346/2016 ξεκινά να ισχύει από την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, από τον επόμενο μήνα η απώλεια της ρύθμισης του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις θα επέρχεται για τον οφειλέτη που έχει εντάξει στη ρύθμιση αυτή ένα παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος του προς το Δημόσιο, εφόσον αυτός καθυστερήσει να πληρώσει μια νέα οφειλή του προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας εξόφλησής της. Μέχρι τις 30-6-2015, το χρονικό αυτό περιθώριο είναι 30 μέρες.

Τι μπορούν να κάνουν οι φορολογούμενοι

Υπάρχει, ωστόσο, τρόπος για να μπορέσουν να γλιτώσουν οι οφειλέτες την οριστική έξοδο από τη ρύθμιση και αυτό μπορεί να γίνει εντάσσοντας τη νέα οφειλή προς το Δημόσιο -πριν αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη έστω και εν μέρει- στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), η οποία προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για κάποιον έκτακτο φόρο.

Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν χάνεται, όμως οι οφειλέτες θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ προσκομίζοντας ορισμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση». Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ δεν επιτρέπεται από το υπουργείο Οικονομικών.