Σύμβουλο για την σύνταξη επιχειρησιακού πλάνου για τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια που δεν περιλαμβάνοντα στην ομάδα των 14 αερολιμένων που ήδη αποκρατικοποιήθηκαν, αναζητεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα ενταχθούν στο νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων. Όμως το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξη μελέτης για την αξιοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σύμβουλος θα αναλάβει την κατάρτιση business plan για κάθε αεροδρόμια, θα αξιολογήσει τις προοπτικές ανάπτυξής τους και βάσει αυτών θα προχωρήσει στην ομαδοποίηση των 23 αεροδρομίων.