Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας πως η υπερβολική φορολόγηση μπορεί να επιτείνει τον υφεσιακό κύκλο αλλά και να θέσει εκτός στόχων τα δημοσιονομικά έσοδα.

Στην έκθεση Νομισματικής Πολιτικής, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος επισημαίνει την ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους και επαναφέρει την πρόταση για μείωση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος (το 2018) στο 2%.

Ολόκληρη η έκθεση της ΤτΕ

Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης δημιουργεί θετικές προοπτικές για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το β΄ εξάμηνο του 2016.

Ακόμη, σημειώνει ότι η δέσμευση των Ευρωπαίων εταίρων για ανάληψη δράσεων με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους σε βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι ένα θετικό βήμα. 

Παρόλα αυτά, όπως υπογραμμίζει, το πρόβλημα του δημόσιου χρέους δεν αντιμετωπίζεται αποφασιστικά και με εμπροσθοβαρή τρόπο στο πλαίσιο της ιδιαίτερα ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας των πολύ χαμηλών επιτοκίων, αλλά μετατίθεται για επανεξέταση στο μέλλον.

Έτσι, όπως υποστηρίζει ο διοικητής της ΤτΕ, είναι αναγκαία η εξειδίκευση, ποσοτικοποίηση και εμπροσθοβαρής ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων διαχείρισης του δημόσιου χρέους, καθώς αυτή θα είχε ως συνέπεια, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, την περαιτέρω μείωση του ασφαλίστρου κινδύνου της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποδοχής των ακολουθούμενων πολιτικών, που θα συντελούσαν ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το κλίμα εμπιστοσύνης και να ενδυναμωθεί η ανάκαμψη της οικονομίας.

Επιπλέον, η ΤτΕ θεωρεί ότι επιβάλλεται:

• η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα,

• η επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας,

• η δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών,

• η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών με παράλληλη περικοπή των μη παραγωγικών δαπανών του Δημοσίου.

Ταυτόχρονα στην έκθεση επισημαίνεται η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών στο 45,2% στο τέλος Μαρτίου 2016 από 44,2% που ήταν στο τέλος του 2015. 

Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, για το σύνολο του 2016 προβλέπεται οριακά αρνητικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ -0,3%, καθώς αναμένονται, στο γ΄ και το δ΄ τρίμηνο, θετικοί ρυθμοί μεταβολής που θα αντισταθμίσουν εν μέρει το αρνητικό αποτέλεσμα του α’ εξαμήνου του έτους.