Καμπανάκι για τις συντάξεις κρούει ο Αλέξης Μητρόπουλος, καθώς όπως αναφέρει η μερική απασχόληση ξεπέρασε τη σταθερή. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ

Η ΕΝ.Υ.Π.Ε.ΚΚ με πρόσφατες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις, είχε έγκαιρα επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες των ευέλικτων μορφών απασχόλησης τόσο για τις εργασιακές σχέσεις, όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Ήδη, με την από 14-6-2016 ανακοίνωσή μας, αναδείξαμε και καταδικάσαμε την πρόθεση των δανειστών για επιβολή εργασιακής ζούγκλας στην ελληνική κοινωνία προωθώντας τη γενικευμένη ευελιξία (flexibility) και ευελισφάλεια (flexicurity) της αγοράς εργασίας με τη θέσπιση και επέκταση όλων των «νέων» μορφών «μικρο-εργασίας» (φτηνής και απροστάτευτης εργασίας), όπως:
α.Mini jobs, midi jobs, mini geld, labor franchising, teleworking.
β.«Συμβάσεις μηδενικών ωρών» ή «έκτακτης ανάγκης» («zero hour contracts»).
γ. «Συμβάσεις λίγων ωρών» («low hour contracts»).
δ. «Συμβάσεις με το τηλέφωνο» («on–call contracts»).
ε. «Λευκές συμβάσεις» («white contracts»).
Πριν ...στεγνώσει το μελάνι της παρέμβασής μας και εν μέσω …πανηγυρισμών του αρμοδίου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θετικό ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (σύστημα καταγραφής προσλήψεων-απολύσεων) για το διάστημα Ιανουάριος- Μάιος 2016, έρχεται η πραγματικότητα να επιβεβαιώσει τις επιστημονικές μας μελέτες.

Είναι ακριβές ότι αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 824.017 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 622.961, εκ των οποίων οι 325.982 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 296.979 οικειοθελείς αποχωρήσεις. 
Είναι πιο ακριβές όμως ότι η πλειοψηφία των νέων προσλήψεων (σε ποσοστό 50,36%) είναι θέσεις υποαπασχόλησης (μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής κ.λπ.), θέσεων δηλαδή που συνεπάγονται χαμηλούς μισθούς και άρα χαμηλές εισφορές.
Είναι άλλωστε γνωστό ότι το ΙΚΑ την μνημονιακή πενταετία 2010-2015 έχασε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ από εισφορές τόσο λόγω της αύξησης της ανεργίας όσο και της έξαρσης των ευέλικτων μορφών εργασίας. 

Χαρακτηριστικά, από τα στοιχεία της Ένωσης προκύπτει ότι : 

1)ένας στους πέντε εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος, με αποτέλεσμα (όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας) το σύνολο των εργαζομένων σε καθεστώς «μαύρης εργασίας» να προσεγγίζει τις 500.000.
2)τριακόσιες χιλιάδες είναι οι λεγόμενοι «ψευδοαπασχολούμενοι», οι οποίοι, ενώ παρέχουν εξαρτημένη μισθωτή εργασία, παρουσιάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με μεγάλες απώλειες σε κάθε περίπτωση για τα έσοδα του ΙΚΑ. Το εργασιακό καθεστώς τους (χρονοεπιδόματα, άδειες, Δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα κ.λπ.) προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση με τον εργοδότη και όχι από τη Νομοθεσία.
3)διακόσιες χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι που, ενώ παρέχουν εργασία πλήρους ωραρίου, δηλώνονται ως μερικώς απασχολούμενοι, με αποτέλεσμα και γι’ αυτούς να καταβάλλονται χαμηλές εισφορές στα Ταμεία του ΙΚΑ.
4)περισσότεροι από 850.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι απλήρωτοι για πάνω από τέσσερις (4) μήνες, ενώ παρελθόν για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών αποτελούν οι κλαδικές συμβάσεις. 
5)τουλάχιστον 7 στους 10 εργαζομένους έχουν υπογράψει ατομική σύμβαση, ενώ μέσα σε πέντε χρόνια υπήρξαν 1.440 επιχειρησιακές συμβάσεις, με τις μειώσεις στις αποδοχές να είναι από 10% έως και 40%.
Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΝΥΠΕΚΚ
α)καλεί τους εργαζόμενους να παλέψουν για μόνιμη και σταθερή εργασία πλήρως ασφαλισμένη,
β)καλεί την κυβέρνηση να επαναφέρει τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να σταματήσει την προωθούμενη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και
γ)καλεί τρόικα και δανειστές να απέχουν από κάθε προκλητική απαίτηση και Είναι ακριβές ότι αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 824.017 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 622.961, εκ των οποίων οι 325.982 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 296.979 οικειοθελείς αποχωρήσεις. 
Είναι πιο ακριβές όμως ότι η πλειοψηφία των νέων προσλήψεων (σε ποσοστό 50,36%) είναι θέσεις υποαπασχόλησης (μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής κ.λπ.), θέσεων δηλαδή που συνεπάγονται χαμηλούς μισθούς και άρα χαμηλές εισφορές.

Είναι άλλωστε γνωστό ότι το ΙΚΑ την μνημονιακή πενταετία 2010-2015 έχασε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ από εισφορές τόσο λόγω της αύξησης της ανεργίας όσο και της έξαρσης των ευέλικτων μορφών εργασίας. 

Χαρακτηριστικά, από τα στοιχεία της Ένωσης προκύπτει ότι : 

1)ένας στους πέντε εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος, με αποτέλεσμα (όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας) το σύνολο των εργαζομένων σε καθεστώς «μαύρης εργασίας» να προσεγγίζει τις 500.000.
2)τριακόσιες χιλιάδες είναι οι λεγόμενοι «ψευδοαπασχολούμενοι», οι οποίοι, ενώ παρέχουν εξαρτημένη μισθωτή εργασία, παρουσιάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με μεγάλες απώλειες σε κάθε περίπτωση για τα έσοδα του ΙΚΑ. Το εργασιακό καθεστώς τους (χρονοεπιδόματα, άδειες, Δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα κ.λπ.) προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση με τον εργοδότη και όχι από τη Νομοθεσία.
3)διακόσιες χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι που, ενώ παρέχουν εργασία πλήρους ωραρίου, δηλώνονται ως μερικώς απασχολούμενοι, με αποτέλεσμα και γι’ αυτούς να καταβάλλονται χαμηλές εισφορές στα Ταμεία του ΙΚΑ.
4)περισσότεροι από 850.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι απλήρωτοι για πάνω από τέσσερις (4) μήνες, ενώ παρελθόν για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών αποτελούν οι κλαδικές συμβάσεις. 
5)τουλάχιστον 7 στους 10 εργαζομένους έχουν υπογράψει ατομική σύμβαση, ενώ μέσα σε πέντε χρόνια υπήρξαν 1.440 επιχειρησιακές συμβάσεις, με τις μειώσεις στις αποδοχές να είναι από 10% έως και 40%.

Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΝΥΠΕΚΚ
α)καλεί τους εργαζόμενους να παλέψουν για μόνιμη και σταθερή εργασία πλήρως ασφαλισμένη,
β)καλεί την κυβέρνηση να επαναφέρει τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να σταματήσει την προωθούμενη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και
γ)καλεί τρόικα και δανειστές να απέχουν από κάθε προκλητική απαίτηση και ενέργεια για κατάργηση του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982, για πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, για νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις!
Ο κόσμος της Μισθωτής Εργασίας καλείται να πει ένα βροντερό ΟΧΙ στις νέες συνεχιζόμενες αντεργατικές μνημονιακές πολιτικές, όπως το έπραξε τη νύχτα της 5ης Ιουλίου του 2015.