Στο μέτωπο της Απασχόλησης ρίχνει το βάρος της η κυβέρνηση και το βράδυ o πρωθυπουργός θα αναφερθεί στη σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος  συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών και τη σταδιακή επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή τα στοιχεία για την Απασχόληση διαμορφώνουν ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Το πρώτο πεντάμηνο του 2016 το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων είχε θετικό πρόσημο, καθώς δημιουργήθηκαν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας, αν και σχεδόν οι μισές από αυτές αφορούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Ταυτόχρονα και αυτό είναι το σημαντικό οι  Έλληνες εργοδότες δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι αναφορικά με τις προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης.

Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 20% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% προβλέπει μείωση, το 67% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 5% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.

Την σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας, έστω και με αργούς ρυθμούς, επιβεβαιώνει και η Τράπεζα της Ελλάδας μέσω της Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής.

Αναλυτικά, η ΤτΕ επισημαίνει πως το 2015 η απασχόληση παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε ετήσια βάση (0,7% το 2014), ενώ και τα τέσσερα τρίμηνα καταγράφηκαν ετήσιοι θετικοί ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 6,1% το 2015 έναντι του 2014. Ως συνέπεια των ανωτέρω, το μέσο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από 26,5% το 2014 σε 24,9% το 2015, παραμένοντας πάντως το υψηλότερο στην ΕΕ-28.

Όμως το δεύτερο εξάμηνο του έτους παρατηρήθηκε επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των ανέργων έναντι του πρώτου εξαμήνου, εξαιτίας της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, της ψήφισης νέων δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης του Αυγούστου 2015 και της επιστροφής σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το γ' τρίμηνο του 2015. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό ανεργίας κατά το δ' τρίμηνο του 2015 ανήλθε σε 24,4%, οριακά αυξημένο σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2015 (24%). Το ποσοστό της ανεργίας το Φεβρουάριο του 2016 υποχώρησε ελαφρά σε 24,2% (με βάση εποχικώς διορθωμένα στοιχεία) από 24,4% τον Ιανουάριο του 2016.