Στο -0,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα το Μάιο του 2016, σε σχέση με -0,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat. Ένα χρόνο πριν, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -1,4%.

Συνολικά, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Μάιο ήταν -0,1% από -0,2% τον Απρίλιο και 0,3% ένα χρόνο πριν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν επίσης -0,1% το Μάιο, σε σχέση με -0,2% τον Απρίλιο και 0,3% ένα χρόνο πριν.

Αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρήθηκαν το Μάιο σε 16 κράτη-μέλη της ΕΕ. Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν τη Ρουμανία (-3,0%) στη Βουλγαρία (-2,5%) και την Κύπρο (-1,9%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Βέλγιο (1,6%), τη Μάλτα (1%) και τη Σουηδία (0,8%). Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννιά κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε οκτώ και αυξήθηκε σε 11.