Σε σοβαρό κίνδυνο τίθενται οι επιχειρήσεις της Ηλείας που έλαβαν κατά το παρελθόν δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, εξαιτίας της ζημιάς που υπέστησαν από φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πατρίς, ιδρύματα, με τις οποίες ζητούν την εξόφληση ολόκληρου του ληξιπρόθεσμού ποσού του δανείου έως και τα τέλη του ίδιου μήνα. Ειδάλλως, όπως τονίζεται στο εξώδικο, «η τράπεζα οφείλει το αργότερο ως τις 30/6/2016 να προχωρήσει σε καταγγελία της ως άνω σύμβασης».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ελληνικό Δημόσιο, που είναι εγγυητής, θα κληθεί να πληρώσει την οφειλή, αφού πρώτα όμως βεβαιώσει το χρέος στον οφειλέτη και το «περάσει» στην Εφορία.  Ως εκ τούτου, η επιχείρηση θα βρεθεί μέσα σε ένα βράδυ να χρωστά ένα μεγάλο ποσό στο ελληνικό Δημόσιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, κλπ, ενώ είναι πολύ πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ξένο fund και να πρέπει να αντιμετωπίσει άοπλη τις διαθέσεις του.

Αυτό συμβαίνει διότι, όπως υποστηρίζει στο εξώδικο η τράπεζα, δεν υφίσταται νομοθετική ρύθμιση που να παρέχει τη δυνατότητα διευθέτησης των οφειλών πλην της ολοσχερούς εξόφλησης, επομένως η αντίστροφή μέτρηση για τη μετατροπή των επιχειρήσεων σε ακούσιους οφειλέτες έχει ξεκινήσει.