Ύφεση 0,3% για φέτος και ανάπτυξη 2,5% το 2017 και 3% το 2018 προβλέπει η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις των χωρών της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ προβλέπει ότι η ανεργία θα μειωθεί από 24,9% πέρυσι στο 24,1% φέτος και περαιτέρω στο 22,8% το 2017 και το 21,4% το 2018. Όσον αφορά στον πληθωρισμό (εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή) προβλέπεται ότι θα είναι μηδενικός φέτος από -1,1% πέρυσι και θα αυξηθεί στο 0,9% τόσο το 2017 όσο και το 2018.

Για το σύνολο της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,6% φέτος και 1,7% για το 2017 και το 2018. Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη αναμένεται να μειωθεί από 10,9% το 2015 σε 10,2% φέτος, στο 9,9% το 2017 και 9,5% το 2018. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 0,2% φέτος και θα αυξηθεί στο 1,3% και 1,6% το 2017 και το 2018, αντίστοιχα.