Μια σειρά θεσμικών μεταρρυθμίσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών που προγραμματίζουν για τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, περιέγραψε ο Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας απόψε στην εκδήλωση «Ελλάδα 2021: Δίκαιη Ανάπτυξη - Παραγωγική Ανασυγκρότηση», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο υπουργός Οικονομίας επισήμανε ότι αυτό που η επενδυτική κοινότητα έχει ανάγκη, πέραν της δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας, είναι ένα νέο θεσμικό περιβάλλον ευνοϊκό προς κάθε δημιουργική επενδυτική πρόταση.

«Ευνοϊκό και όχι επιλεκτικά χαριστικό, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Επενδυτικές προτάσεις σύμφωνες με τις αρχές της βιώσιμης και διατηρήσιμης ανάπτυξης, με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, με ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο διάστημα, δρομολογούνται σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, οι εξής επτά νομοθετικές πρωτοβουλίες:

  • Κατάθεση του Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
  • Αναγκαία αναθεώρηση του Νόμου για τις ΣΔΙΤ, καθώς και θεσμική και οργανωτική αναβάθμιση της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ.
  • Αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και το «EnterpriseGreece», ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.
  • Αναθεώρηση του Ν. 4262 για την αδειοδότηση των Επιχειρήσεων στους τρείς πρώτους κλάδους: τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στα τρόφιμα και τα ποτά. Στόχος είναι η ίδρυση επιχείρησης σε μια ημέρα και η αδειοδότηση σε τρεις ημέρες.
  • Αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και την θεσμοθέτηση Υπηρεσιών-μίας-Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων. Εντός του Ιουλίου προβλέπεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
  • Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για την ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική ρύθμιση του συνολικού (δημόσιου και ιδιωτικού) χρέους των βιώσιμων Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.
  • Την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακό Ταμείο.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης, οι νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες δεν έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά «αποτυπώνουν και προωθούν το νέο συνεκτικό παραγωγικό πρότυπο που έχει ανάγκη η Ελλάδα».