Με το δεξί μπήκε για το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος 2016 -Μάιος 2016) αναφορικά με τους στόχους στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών.

Ειδικότερα ενώ είχε τεθεί προσδοκώμενος στόχος, από τα 85,5 δις ευρώ συνολικά χρέη, να εισπραχθούν στο πρώτο τετράμηνο του χρόνου 911,7εκ.ευρώ τελικά στα δημόσια ταμεία μπήκαν 1,06 δις ευρώ υπέρβαση του στόχου σε ποσοστό 116%.

Το 1ο Ελεγκτικό Κέντρο,το ΚΕΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων) και το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου )εισέπραξαν 30,5 εκ.ευρώ υπολειπόμενοι κατά 8% του στόχου(33 εκ.ευρώ).

Αντιθέτως η Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών υπερέβη το στόχο κατά 122%(478 εκ.ευρώ έναντι στόχου 389,5 εκ.ευρώ),η Περιφέρεια Πειραιά εισέπραξε 210,7 εκ ευρώ έναντι στόχου 157,1 εκ.ευρώ (υπέρβαση 134%),η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 222,6 εκ.ευρώ έναντι στόχου 215 εκ.ευρώ( υπέρβαση 103%) και η Περιφέρεια Πατρών 118 εκ.ευρώ έναντι στόχου 116 εκ.ευρώ(υπέρβαση 102%).