ΓΣΕΕ και εργοδοτικές οργανώσεις έχουν συμφωνήσει από το 2014 ότι δεν χρειάζονται αλλαγές στο νόμο για τις απολύσιες, μετά την παρέμβαση που έγινε στο δεύτερο μνημόνιο.

Το μείζον θέμα ωστόσο που βρίσκεται στο τραπέζι της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και μέχρι στιγμής το επίδικο είναι η έγκριση των ομαδικών απολύσεων από τον υπουργό Εργασίας και το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) όπου και κατατέθεται το σχετικό αίτημα από τις επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν δραστικά το προσωπικό τους.

Οι δανειστές θέλουν την κατάργηση οποιουδηποτε "βέτο", ωστόσο φαίνειται να συζητάνει άλλες πραμέτρους που έχουν να κάνουν με τις προϋποθέσεις.
Τα πράγματα περιπλέκονται - και σε διαπραγματευτικό επίπεδο - μετά την εισήγηση του γενικού εισαγγελέα της Κομισιόν ο οποίος θεωρεί ότι δεν θα πρεπει να υπάρχει διοικητικό εμπόδιο, δηλαδη έγκριση του αιτήματος, για να προχωρήσει μια επιχείρηση σε όσες απολύσεις επιθυμεί, αν τίθεται θέμα βιωσιμότητάς της. 

Η πρόσφατη εισήγησή του εξειδικεύεται και αφορά πολυεθνικές επιχειρήσσεις που έχουν εγκατασταθεί σε άλλες χώρες και αυτές δεν είναι υποχρεωμένες ως προς το εθνικό δίκαιο που προβλέπει έγκριση των απούσεων. Αυτό εισηγήθηκε ο εισαγγελέας για την πολυεθνική Lafarge - ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.και τις απολύσεις που είχε πραγματοποιήσει το 2013. Το υπουργείο Εργασίας έχει δίκιο όταν υποστηρίζει ότι είναι εισήγηση, όχι απόφαση, ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν η εισήγηση γίνει δεκτή.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πάντως οι ομαδικές απολύσεις εγκρίνονται από διοικητικά, από το υπουργείο ή μια άλλη δημόσια αρχή και υπάρχουν όρια και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Στη χώρας μας ομαδικές απολλυσεις θεωρούνται αυτές που γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους για οικονομοτεχνικούς λόγους, δηλαδή  απολύσεις που δεν αφορούν στο πρόσωπο των απολυόμενων. Τα σημερινά όρια των ομαδικών απολύσεων στη χώρα μας είναι τα εξής:

α). Έξι άτομα για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους.

β) ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι το όριο των 30 εργαζομένων κάθε μήνα για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζόμενους.