Παραδέχεται το υπουργείο Οικονομίας την ύπαρξη εγγράφου της Κομισιόν που ζητάει το «πάγωμα» καταβολής κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τουλάχιστον έως τις 21 Ιουλίου, εξαιτίας της διαδικασίας διερεύνησης του «καρτέλ» των κατασκευαστικών εταιρειών.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο σχολιάζοντας σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας New Europe, τα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Ειδικότερα, το υπουργείο τονίζει ότι:

1. Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και το πόρισμά της αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Αφορά συμβάσεις μεγάλων δημοσίων έργων των προηγούμενων τεσσάρων προγραμματικών περιόδων.

2. Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολουθούν το θέμα και θα προβούν σε όλες τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται και προβλέπονται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε σχέση με τις υπό έρευνα συμβάσεις.

3. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 συνεχίζονται απρόσκοπτα βάσει των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.